Dialogové okno Najít

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí tohoto dialogového okna můžete v aktivním výkresu vyhledat určený text v obrazcích a datových polích.

Najít

Určuje text nebo znaky, které chcete najít. Do tohoto pole můžete text zadat nebo vložit.

Tip : Chcete-li opakovat předchozí hledání, klepněte na šipku dolů a klepněte v seznamu na hledání.

Speciální

Zobrazuje seznam speciálních znaků, které můžete hledat. Klepnutím na speciální znak v seznamu jej přidáte do pole Najít.

Cíl hledání

Výběr

Prohledá pouze aktuální výběr.

Aktuální stránka

Prohledá pouze aktuální stránku.

Všechny stránky

Prohledá všechny stránky v otevřeném výkresu.

Text obrazce

Prohledá text uložený v textových blocích.

Data obrazce

Prohledá text uložený v datech obrazce.

Název obrazce

Prohledá názvy obrazců (název pod obrazcem ve vzorníku).

Uživatelem definovaná buňka

Prohledá text uložený v uživateli definovaných buňkách v tabulce ShapeSheet.

Možnosti

Rozlišovat malá a velká písmena

Určuje, že všechny nalezené shody musí mít přesnou kombinaci malých a velkých písmen, která je určena v poli Najít.

Poznámka : Najde malá a velká písmena použitá ve výkresu tak, jak byla původně zadána, bez ohledu na to, zda byl text následně formátován možností Kapitálky nebo Všechna velká.

Rozlišovat šířku znaku

Určuje, že všechny nalezené shody musí mít přesnou šířku znaků zadanou v poli Najít. Například abecedu Katakana lze psát úzkými znaky nebo širokými znaky.

Pouze celá slova

Určuje, že všechny nalezené shody musí být celá slova, nikoli části delších slov. Zadáte-li do pole Najít například pro, budou vyhledány všechny výskyty slova „pro“, ale slovo „prodej“ bude přeskočeno.

Rozlišovat typ písma kana

Určuje, že všechny nalezené shody musí být znaky Katakana nebo Hiragana, podle toho, který typ jste zadali do pole Najít. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, budou vyhledány znaky Katakana i Hiragana.

Poznámka : Tato možnost platí pro asijský text a je k dispozici pouze tehdy, je-li povolena funkce hledání a nahrazování znaků kana. Pokud chcete funkci povolit, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti. Na kartě Místní nastavení klepněte na šipku Hledání a nahrazování písma kana a klepněte na položku Zobrazit.

Nalezeno zde

Určuje, že shodný text byl nalezen v textovém bloku, nebo zobrazí název obrazce, dat obrazce nebo uživatelem definované buňky, ve které byl shodný text nalezen.

Najít další

Vyhledá další výskyt textu v poli Najít.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×