Dialogové okno Nahradit

Pomocí tohoto dialogového okna můžete najít a nahradit zadaný text v Obrazec v aktivním výkresu.

Najít

Určuje text, který chcete najít. Do tohoto pole můžete text zadat nebo vložit.

Chcete-li vyhledat text, který jste hledali dříve, klepněte na šipku dolů a klepněte v seznamu na text.

Nahradit čím

Určuje text, kterým chcete nahrazovat. Do tohoto pole můžete text zadat nebo vložit.

Chcete-li nahrazovat textem, který jste použili dříve, klepněte na šipku dolů a klepněte v seznamu na text.

Speciální

Zobrazuje seznam speciálních znaků, které můžete hledat.

Hledání

  • Výběr: Prohledá pouze aktuální výběr.

  • Aktuální stránka: Prohledá pouze aktuální stránku.

  • Všechny stránky: Prohledá všechny stránky v otevřeném výkresu.

Možnosti

  • Rozlišovat malá a velká písmena: Vyhledá pouze výskyty s přesnou kombinaci malých a velkých písmen, která je určena v poli Najít.

    Najde malá a velká písmena tak, jak byla původně zadána, bez ohledu na to, zda byl text formátován možností Kapitálky nebo Všechna velká.

  • Rozlišovat šířku znaku: Vyhledá pouze výskyty s přesnou šířkou znaků zadanou v poli Najít. Například abecedu Katakana lze psát úzkými znaky nebo širokými znaky.

  • Pouze celá slova: Vyhledá výskyty celých slov, nikoli části delších slov. Zadáte-li do pole Najít například pro, budou vyhledány všechny výskyty slova „pro“, ale slovo „prodej“ bude přeskočeno.

  • Rozlišovat typ písma kana: Najde znaky Katakana nebo Hiragana, podle toho, který typ jste zadali do pole Najít. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, budou vyhledány znaky Katakana i Hiragana. Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze tehdy, jestliže je v dialogovém okně Možnosti na kartě Místní nastavení vybrána v rozevíracím seznamu Hledání a nahrazování písma kana položka Zobrazit.

Nahradit

Nahradí text v poli Najít textem v poli Nahradit čím a vyhledá další výskyt.

Nahradit vše

Nahradí všechny výskyty textu v poli Najít textem v poli Nahradit čím.

Najít další

Vyhledá a vybere další výskyt textu v poli Najít.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×