Dialogové okno Možnosti výstupu formátu TIFF

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Toto dialogové okno slouží k nastavení možností formátování, komprese, transformace a rozlišení souboru aplikace Microsoft Office Visio, který chcete uložit jako soubor TIF.

Obecné

Komprese dat

Zmenší prostor či rozsah pásma potřebný k uložení datového souboru.

 • Žádná:  Nepoužívá kompresi dat.

 • Skupina 3:  Používá kompresi typu Skupina 3 navrženou speciálně pro dvouúrovňové černobílé obrázky pro telekomunikační zařízení, např. faxy.

 • PackBits   Použije kompresi Packbits, které opakující se datové hodnoty. Packbits je považován za schématu komprese RLE, které není vhodné pro obrázky, které obsahují velké barevné oblasti, protože tyto obrázky mít několik výskytů na stejnou barvu.

 • Skupina 4:  Používá kompresi typu Skupina 4, která je podobná kompresi typu Skupina 3, avšak je podstatně efektivnější. Tato komprese je obzvlášť vhodná pro obrázky skenované z textových dokumentů.

 • LZW: Používá kompresi LZW (Lempel-Ziv-Welch), nejpoužívanější metodu komprese pro většinu typů dat. Při kompresi LZW jsou vyhledávány vzorky dat, kterým jsou přiřazeny kódy. Nejlepších výsledků dosahuje u vysoce vzorovaných obrázků. Tento typ komprese není příliš vhodný pro obrázky obsahující nepravidelné vzorky či šum. Komprese LZW je obvykle používána u obrázků ve formátu GIF (Graphics Interchange Format) a TIFF (Tagged Image File Format) a je také vhodná pro kompresi textových souborů.

 • Upravená Huffmanova komprese:  Používá upravenou Huffmanovu kompresi, metodu komprese určených množin dat založenou na relativní četnosti jednotlivých prvků.

Barevný formát

Řídí barevnou hloubku exportovaného souboru.

 • Dvě úrovně:  Převede exportovaný obrázek pomocí maximálně dvou barev (černé a bílé).

 • Barvy – 24 bitů:  Převede exportovaný obrázek pomocí maximálně 16 miliónů barev.

 • 16 barev:  Převede exportovaný obrázek pomocí maximálně 16 barev.

 • 16 barev – stupně šedé:  Převede exportovaný obrázek pomocí maximálně 16 odstínů šedé barvy.

 • 256 barev:  Převede exportovaný obrázek pomocí maximálně 256 barev.

 • 256 barev – stupně šedé:  Převede exportovaný obrázek pomocí maximálně 256 odstínů šedé barvy.

Redukce barvy

Řídí proces redukce barev použitý u exportovaného souboru.

 • Žádná:  Nepoužívá redukci barev.

 • Adaptivní:  Vytvoří paletu tak, že vybere ze spektra vzorky barev, které jsou v obrázku zobrazeny nejčastěji.

 • Difuze:  Převede obrázek pomocí procesu šíření chyb, počínaje pixelem v levém horním rohu obrázku. Je-li hodnota pixelu vyšší než hodnota barvy střední šedé (128), změní se pixel na bílý, pokud je hodnota nižší, změní se na černý. Protože je původní pixel jen zřídka zcela bílý nebo zcela černý, je často nevyhnutelně vyhodnocena chyba. Tato chyba je převedena na okolní pixely a rozptýlena do obrázku. Výsledkem je zrnitá textura podobná textuře filmu. Tato možnost je užitečná pro zobrazení obrázku na černobílé obrazovce.

 • Polotón:  Používá k získání zdánlivých odstínů šedé barvy rovnoměrně rozložené body různých průměrů. Čím je odstín v určitém bodu obrázku tmavší, tím větší je odpovídající bod v polotónovém rastru. Různá velikost a hustota bodů vytváří dojem různých odstínů šedé barvy či spojité barvy. Pro zpracování barevného obrázku jsou používány čtyři polotónové obrazovky: azurová, purpurová, žlutá a černá – jedna pro každou barvu používanou v procesu tisku.

Barva pozadí

Nastaví u exportovaného souboru barvu pozadí. Výchozí barvou je bílá.

Transformace

Otočení v prostoru

Řídí otočení obrázku v exportovaném souboru.

 • Žádné:  Exportuje obrazec nebo výkres bez otočení.

 • Otočit doleva:  Otočí obrazec nebo výkres o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.

 • Otočit doprava:  Otočí obrazec nebo výkres o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.

Překlopit vodorovně

Překlopí obrazec nebo výkres vodorovně (kolem osy y). Vytvoří zrcadlový obraz.

Překlopit svisle

Překlopí obrazec nebo výkres svisle (kolem osy x). Vytvoří obrácený obraz.

Rozlišení

Obrazovka

Rozlišení exportovaného souboru bude založeno na aktuálním rozlišení obrazovky.

Tiskárny

Rozlišení bude založeno na aktuálním rozlišení tiskárny. Poskytuje optimální výsledky při tisku.

Zdrojová měna

Určuje, že je rozlišení dáno zdrojovou aplikací.

Vlastní:

Určuje vlastní rozlišení. (Rozměry šířka x výška by měly být v rozsahu od 32 do 400 pixelů na palec.)

Velikost

Obrazovka

Velikost exportovaného souboru bude založena na velikosti obrazovky. Do rozměrů obrazovky bude umístěn největší možný obrázek, přičemž poměr stran původního výkresu nebo obrazce zůstane zachován.

Tiskárny

Velikost exportovaného souboru bude založena na aktuální vybrané velikosti papíru tiskárny. Do rozměrů velikosti papíru bude umístěn největší možný obrázek, přičemž poměr stran původního výkresu nebo obrazce zůstane zachován.

Zdrojová měna

Velikost exportovaného souboru bude založena na velikosti zdrojového souboru.

Vlastní:

Velikost exportovaného souboru bude založena na velikosti zadané uživatelem (šířka x výška). Do uživatelem zadaných rozměrů bude umístěn největší možný obrázek, přičemž poměr stran původního výkresu nebo obrazce zůstane zachován.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×