Dialogové okno Možnosti (karta Zobrazení)

Slouží k nastavení možností textu a zobrazení.

Zobrazit

Obrazovka Začínáme

Při spuštění aplikace Visio zobrazí katalog se šablonami.

Stavový řádek

Určuje, zda se v dolní části okna aplikace Visio zobrazuje stavový řádek.

Inteligentní značky

Zobrazí inteligentní značky, pokud na ně ve výkresu přesunete ukazatel myši.

Popisy objektů v okně vzorníku

Určuje, zda se v aplikaci Visio zobrazují Popisy ovládacích prvků, které slouží k usnadnění identifikace obrazců v okně vzorníku.

Popisy panelů nástrojů

Určuje, zda se v aplikaci Visio zobrazují Popisy ovládacích prvků, které slouží k usnadnění identifikace tlačítek panelů nástrojů.

Jiné popisy

Určuje, zda se v aplikaci Visio zobrazují jiné Popisy ovládacích prvků, které slouží k usnadnění identifikace a použití různých funkcí včetně pravítek, ovládacích úchytů a buněk tabulky ShapeSheet v okně výkresu.

Kvalita textu

Zobrazení textu ClearType (s vyhlazením, obrazovky LCD)

Zaškrtnete-li toto políčko, použije aplikace Visio zobrazení textu ClearType pro zlepšení čitelnosti textu. Text ClearType se nejlépe zobrazuje na obrazovkách LCD (například na plochých obrazovkách a obrazovkách notebooků). Tato možnost je k dispozici pouze u počítačů se systémem Microsoft Windows XP.

Vyšší kvalita zobrazení textu (s vyhlazením)

Pokud zaškrtnete toto políčko, zvýší aplikace Visio ostrost zobrazeného textu. Toto políčko zaškrtněte, chcete-li zlepšit čitelnost.

Rychlejší zobrazování textu (bez vyhlazení)

Zaškrtnutím tohoto políčka zrychlíte zobrazování textu.

Možnosti zobrazení

Hladké vykreslování

Pokud zaškrtnete toto políčko, nebude při zvětšování rastrového obrázku či jiného objektu aplikace Visio obrazovka blikat.

Vyšší kvalita zobrazení obrazců

Určuje, zda je ke kreslení obrazců použito vyhlazování. Vyhlazené vykreslování (výchozí nastavení) nabízí vyšší kvalitu zobrazení obrazce, ale je pomalejší než nevyhlazené vykreslování.

Při velikost pod x bodů zobrazit text přibližně

Určuje, zda se na obrazovce text menší než zadaná velikost v bodech zobrazuje přibližně (text je naznačen vlnovkou). Nastavíte-li tuto možnost na hodnotu 0, nebude se text nikdy zobrazovat přibližně.

Proložení vzorníku

Znaky na řádek

U obrazce ve vzorníku určuje přibližný počet znaků názvu obrazce, který se může zobrazit na každém řádku, než je text zalomen. Tato možnost ovlivňuje celkové proložení obrazců ve vzorníku a počet obrazců, které jsou zobrazeny bez posunutí.

Řádky v předloze

U obrazce ve vzorníku určuje počet řádků textu v názvu obrazce, které se mohou zobrazit pod obrazcem, než je text zkrácen a jsou za něj přidány tři tečky (…). Tato možnost ovlivňuje celkové proložení obrazců ve vzorníku a počet obrazců, které jsou zobrazeny bez posunutí.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×