Dialogové okno Možnosti (karta Upřesnit)

Upřesnit možnosti

Spustit ve vývojářském režimu

Povoluje určité funkce uživatelského rozhraní pro vývojářské prostředí. Pokud je toto políčko zaškrtnuté, je do místní nabídky obrazce (kterou zobrazíte klepnutím pravým tlačítkem myši) přidán příkaz Zobrazit tabulku ShapeSheet.

Otevřít každou tabulku ShapeSheet ve stejném okně

Otevře více tabulek ShapeSheet ve stejném okně a nezobrazí jednotlivé tabulky ve vlastních oknech.

Zaznamenat akce do deníku aplikace Microsoft Outlook

Určuje, že akce, jako jsou například úpravy souboru, mají být zaznamenány do deníku aplikace Microsoft Office Outlook.

Uložit všechna nastavení do registru systému Windows

Přidá veškeré možné nastavení aplikace do registru systému Windows. Ve výchozím nastavení jsou přidána pouze určitá nastavení (nastavení bez výchozích hodnot a malý počet dalších, jako jsou například cesty k souborům, filtry pro import a export a poslední soubory), aby zůstalo zachováno jednoduché nastavení registru.

Kreslení volného tvaru

Přesnost

Řídí rozpětí povolené chyby, když nástroj Volný tvar kreslí rovnou čáru před tím, než přepne na kreslení křivky.

Vyhlazení

Řídí přesnost vyhlazení pohybů myši při kreslení křivky.

Rukopis

Rychlost automatického vytváření

Řídí odstup, s jakým je rukopis vytvořený pomocí nástroje Rukopis automaticky překreslen jako obrazec.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×