Dialogové okno Možnosti, karta Ukládání

Na kartě Ukládání v dialogovém okně Možnosti lze zadávat, kontrolovat a měnit předvolby, kterými se aplikace Microsoft Office Project řídí při ukládání souborů. Můžete:

  • určit výchozí Formát souboru, který se má při ukládání souborů aplikace Project používat,

  • zadat výchozí umístění souborů pro projekty, Šablona, Databáze a další typy souborů,

  • nastavit možnosti automatického ukládání.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a pak klepněte na kartu Ukládání.

Podrobnosti

Pole Uložit soubory aplikace Microsoft Office Project jako

Určuje výchozí formát souboru, který se má používat při ukládání všech souborů aplikace Project.

Typy souborů aplikace Project

Projekt (*.mpp):     Aktuální soubor bude uložen jako normální plán projektu. Tento typ souboru je výchozí.

Microsoft Project 2000 - 2003 (*.mpp):     Aktuální soubor bude uložen ve formátu používaném u aplikací Microsoft Project 2000 - 2002 a Microsoft Office Project 2003.

Šablona (*.mpt):     Aktuální soubor bude uložen jako šablona, která se potom může stát základem nových plánů projektů.

Skupinový rámeček Umístění souborů

Typy souborů:     Tento seznam obsahuje dva typy souborů používané v aplikaci Project.

Typy souborů

Projekty:     Standardní soubory projektů (*.mpp).

Uživatelské šablony:     Vzorové soubory projektů dodané jako součást aplikace Project nebo vlastnoručně vytvořené (*.mpt). Pokud uživatel klepne v nabídce Soubor na příkaz Nový, zobrazí se v dialogovém okně Nový na kartě Šablony projektů šablony, které jsou k dispozici v umístění, jež jste zadali do tohoto pole.

Umístění:      Určuje výchozí umístění v počítačovém systému, které je určeno pro ukládání a otevírání souborů příslušného typu. Jsou to výchozí umístění, která se uživateli zobrazí, jestliže zvolí tento typ souboru v dialogovém okně Otevřít nebo Uložit jako.

Upravit:      Klepnutím na toto tlačítko lze otevřít dialogové okno Upravit umístění a v tomto okně pak v systému souborů počítače vyhledat a určit jiné výchozí umístění. Pokud byste vybrali možnost ODBC, otevře se klepnutím na tlačítko Upravit dialogové okno Vybrat zdroj dat, ve kterém je možné vybrat zdroj dat ODBC.

Skupinový rámeček Automatické ukládání

Automaticky uložit po [x] minutách:      Tato možnost určuje, že aplikace Project má v pravidelných časových intervalech automaticky ukládat projekty. Zaškrtněte políčko Automaticky uložit po a zadejte do pole minutách časový interval. Nechcete-li, aby se projekty automaticky ukládaly, zrušte zaškrtnutí políčka. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Uložit pouze aktivní projekt:      Pokud je vybrána tato možnost, bude se v určených intervalech ukládat pouze aktivní projekt. Je-li zaškrtnuto políčko Automaticky uložit po [x] minutách, je tato možnost vybrána jako výchozí.

Uložit všechny projekty:      Pokud je vybrána tato možnost, budou se v určených intervalech ukládat všechny otevřené projekty. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, je-li zaškrtnuto políčko Automaticky uložit po [x] minutách. Ve výchozím nastavení není tato možnost vybrána.

Před uložením se dotázat:      Určuje, zda se má aplikace Project před automatickým uložením projektu dotázat. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Poznámka : Funkce automatického ukládání je určena výhradně k úspoře času, neboť umožňuje stanovit, které soubory se mají v zadaných časových intervalech ukládat. Není to funkce automatického obnovení.

Skupinový rámeček Možnosti ukládání databáze

Rozbalit časově uspořádaná data v databázi:      Určuje, zda má aplikace Project ukládat časově uspořádaná data v databázi v čitelném formátu. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, bude aplikace Project zapisovat časově uspořádaná data do databáze v binárním formátu, který umožňuje rychlejší čtení a zápis dat. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Nastavit jako výchozí:      Všechny možnosti na kartě Ukládání představují globální nastavení a platí pro všechny projekty. Zaškrtávací políčko Rozbalit časově uspořádaná data v databázi je jediným lokálním nastavením a platí pouze pro aktivní projekt. Chcete-li, aby se toto nastavení stalo výchozím globálním nastavením pro všechny nové projekty, klepněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×