Dialogové okno Možnosti, karta Rozhraní

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Na kartě Rozhraní v dialogovém okně Možnosti lze ovládat Průvodce projektem a nastavit, jak bude aplikace Microsoft Office Project reagovat na změny informací o úkolech. Můžete:

  • určit, zda se při provedení určitých změn u úkolů, zdrojů nebo přiřazení mají zobrazit indikátory zpětné kontroly a místní nabídky,

  • určit, zda chcete zobrazit a používat Průvodce projektem,

  • určit, zda chcete používat výchozího Průvodce projektem nebo vlastního Průvodce projektem vytvořeného ve vaší organizaci.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a pak klepněte na kartu Rozhraní.

Podrobnosti

Nastavení indikátorů zpětné kontroly

Ve skupinovém rámečku Zobrazit indikátory a tlačítka možností pro lze nastavit možnosti zobrazení indikátorů zpětné kontroly a místních nabídek pro případy provedení určitých změn u přiřazení, práce, doby trvání, dat zahájení a podobně. Provede-li uživatel určité změny v projektu, může aplikace Project zobrazit indikátory zpětné kontroly označující důsledek změn a nabídnout možnosti v místní nabídce, které umožní objasnit, čeho se ve skutečnosti pokouší uživatel dosáhnout.

Indikátor zpětné kontroly je obvykle trojúhelníček v rohu ovlivněného pole. Pokud uživatel umístí na pole ukazatel myši, zobrazí se vedle pole indikátor informací Indikátor vyrovnání zdroje . Klepnutím na indikátor lze zobrazit místní nabídku s volbami pro upřesnění možných akcí. Uživatel může klepnout na možnost, která odpovídá jeho záměru.

Přiřazení zdrojů:      Pokud je toto políčko zaškrtnuto a uživatel přiřadí další zdroje úkolu, kterému jsou již zdroje přiřazeny, zobrazí se v rohu pole trojúhelníček zpětné kontroly. Ten se může zobrazit v poli Název zdroje nebo Název úkolu – podle toho, kde byla změna provedena. Uživatel pak může klepnout na indikátor informací a zobrazit tak místní nabídku, která obsahuje možnosti týkající se přiřazení. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, nebudou se při přiřazení dalších zdrojů možnosti zpětné kontroly zobrazovat. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Úpravy data zahájení a dokončení:      Pokud je toto políčko zaškrtnuto a uživatel změní datum zahájení nebo datum dokončení úkolu, zobrazí se v rohu pole Název úkolu trojúhelníček zpětné kontroly. Uživatel pak může klepnout na indikátor informací a zobrazit tak místní nabídku, která obsahuje možnosti týkající se změny data. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, nebudou se při změně data zahájení nebo dokončení možnosti zpětné kontroly zobrazovat. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Úpravy práce, jednotek a doby trvání:      Pokud je toto políčko zaškrtnuto a uživatel změní práci, jednotky nebo dobu trvání úkolu, zobrazí se v rohu pole Doba trvání nebo Název úkolu trojúhelníček zpětné kontroly. Uživatel pak může klepnout na indikátor informací a zobrazit tak místní nabídku, která obsahuje možnosti týkající se změny. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, nebudou se při změně práce, jednotek nebo doby trvání možnosti zpětné kontroly zobrazovat. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Odstraňování ve sloupci Název:      Pokud je toto políčko zaškrtnuto a uživatel odstraní text v poli Název úkolu nebo Název zdroje, zobrazí se v poli Indikátory indikátor odstranění Button image . Uživatel pak může klepnout na indikátor odstranění a zobrazit tak místní nabídku, která obsahuje možnosti pro odstranění názvu úkolu nebo celého úkolu. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, indikátor odstranění se při odstranění textu v poli Název úkolu nebo Název zdroje nezobrazí. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Nastavení uživatelského rozhraní

Část Uživatelské rozhraní slouží k zadání způsobu, jakým chcete zacházet s položkami v organizátoru. Organizátor lze použít ke kopírování projektových položek (včetně polí, skupin, kalendářů, panelů nástrojů, map, formulářů, tabulek, filtrů, zobrazení, sestav a modulů) mezi globálním souborem a aktivním projektovým souborem nebo mezi dvěma projektovými soubory. Jednotlivé položky mají fyzický název, který se může mezi projekty lišit, a interní ID, které je stejné v rámci všech projektů. To může být užitečné, když pracujete s více jazyky nebo vlastními zobrazeními.

Používat interní ID pro párování přejmenovaných položek organizátoru nebo položek v jiném jazyce mezi projekty:      Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete párovat projektové položky v organizátoru pomocí interních identifikátorů jednotlivých prvků. Pokud zaškrtnete toto políčko, budou ignorovány fyzické názvy položek, protože se mohou mezi projekty lišit.

Nastavení Průvodce projektem

Ve skupinovém rámečku Nastavení Průvodce projektem lze nastavit předvolby pro vzhled a obsah bočního podokna obsahujícího Průvodce projektem. Průvodce projektem nabízí vysvětlení, úkoly a ovládací prvky sloužící k vytváření a správě projektů.

Zobrazit Průvodce projektem:      Pokud je toto políčko zaškrtnuto, zobrazí se boční podokno obsahující Průvodce projektem. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, boční okno se zavře a zůstane zavřené do příštího otevření projektu. Je to globální nastavení, které platí pro všechny projekty. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Stránka s funkcemi a rozložením Průvodce projektem:      Pomocí těchto přepínačů lze určit, zda se v bočním podokně zobrazí výchozí hlavní stránka aplikace Project nebo vlastní stránka vytvořená organizací.

Možnosti stránky Průvodce projektem

Použít výchozí stránku aplikace Microsoft Office Project:     Určuje, že se v bočním podokně zobrazí výchozí hlavní stránka aplikace Project. Ve výchozím nastavení je tato možnost vybrána.

Použít vlastní stránku:      Určuje, že se v bočním podokně zobrazí vlastní stránka vytvořená organizací. Vyberete-li tuto možnost, zobrazí se pole Adresa URL a tlačítko Procházet.

Adresa URL:      Do tohoto pole je třeba zadat webovou adresu (adresu URL) umístění vlastní webové stránky pro Průvodce projektem.

Procházet:      Klepnete-li na toto tlačítko, otevře se dialogové okno Procházet, ve kterém můžete vyhledat soubor obsahující vlastní webovou stránku, jež má být použita v Průvodci projektem.

Obsah Průvodce projektem:      Pomocí těchto přepínačů lze určit, zda se v bočním podokně zobrazí obsah Průvodce projektem dodaný jako součást aplikace Project nebo vlastní obsah vytvořený organizací.

Možnosti obsahu Průvodce projektem

Použít výchozí obsah aplikace Microsoft Office Project:      Určuje, že se v bočním podokně zobrazí výchozí obsah aplikace Project. Ve výchozím nastavení je tato možnost vybrána.

Použít vlastní obsah:      Určuje, že se v bočním podokně zobrazí vlastní obsah vytvořený organizací. Vyberete-li tuto možnost, zobrazí se pole Soubor XML s vlastním obsahem a tlačítko Procházet.

Soubor XML s vlastním obsahem:      Do tohoto pole je třeba zadat cestu a název souboru s vlastním obsahem pro Průvodce projektem.

Procházet:      Klepnete-li na toto tlačítko, otevře se dialogové okno Procházet, ve kterém můžete vyhledat soubor obsahující vlastní obsah, který má být použit v Průvodci projektem.

Nastavit jako výchozí:      Vlastní možnosti Průvodce projektem jsou lokální a týkají se pouze aktivního projektu. Chcete-li, aby se tato nastavení stala výchozími globálními nastaveními pro všechny nové projekty, klepněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×