Dialogové okno Možnosti (karta Pole)

Toto dialogové okno určuje, která pole dat obrazce se zobrazí v obrazcích organizačního diagramu.

Každý blok představuje textové pole na obrazci organizačního diagramu. Jakmile vyberete pole dat obrazce, zobrazí náhled vpravo, kde se vlastnosti zobrazí na obrazcích organizačního diagramu.

Blok 1

Představuje středový textový blok na obrazci organizačního diagramu. Vyberte jedno nebo více polí dat obrazce, která chcete v tomto bloku zobrazit.

Přesunout nahoru

Klepnutím přesunete vybrané pole o jednu úroveň nahoru. Pole se zobrazí ve středovém textovém bloku obrazců v pořadí, které zde určíte.

Přesunout dolů

Klepnutím přesunete vybrané pole o jednu úroveň dolů. Pole se zobrazí ve středovém textovém bloku obrazců v pořadí, které zde určíte.

Obnovit výchozí

Klepnutím obnovíte výchozí nastavení všech možností určených na všech kartách v tomto dialogovém okně.

Blok 2

Představuje levý horní textový blok na obrazci organizačního diagramu. Můžete vybrat pouze jedno pole dat obrazce, které chcete v tomto bloku zobrazit.

Blok 3

Představuje pravý horní textový blok na obrazci organizačního diagramu. Můžete vybrat pouze jedno pole dat obrazce, které chcete v tomto bloku zobrazit.

Blok 4

Představuje levý dolní textový blok na obrazci organizačního diagramu. Můžete vybrat pouze jedno pole dat obrazce, které chcete v tomto bloku zobrazit.

Blok 5

Představuje pravý dolní textový blok na obrazci organizačního diagramu. Můžete vybrat pouze jedno pole dat obrazce, které chcete v tomto bloku zobrazit.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×