Dialogové okno Možnosti (karta Obecné)

Nastaví jméno uživatele a další možnosti.

Informace o uživateli

Jméno

Určuje jméno osoby, která pracuje se souborem. Toto jméno se zobrazí v dialogovém okně Vlastnosti po prvním uložení souboru.

Iniciály

Tyto iniciály se zobrazí u poznámek komentáře a recenzí.

Obecné možnosti

Počet kroků zpět

Určuje počet po sobě jdoucích akcí, které lze vrátit zpět. Čím vyšší je číslo, tím více paměti je potřeba k uložení těchto akcí.

Nabízet názvy posledních souborů

Určuje počet posledních souborů, které budou uvedeny v seznamu nabídky Soubor a v podokně úloh Nový výkres (které se zobrazí při spuštění produktu Visio). Je možné zadat až 9 souborů. Soubory je potom možné opětovně rychle otevřít klepnutím na názvy souborů v nabídce Soubor nebo v podokně úloh Nový výkres.

Možnosti okna výkresu

Ovládat lupu kolečkem myši

Zaškrtnete-li toto políčko, budete mít možnost přiblížit a oddálit položky na výkresu pomocí kolečka myši Microsoft Intellimouse.

Při použití lupy umístit výběr na střed

Určuje, že pokud položku přiblížíte, zobrazí se libovolný vybraný obrazec ve středu okna.

V oblasti vybírat obrazce částečně

Jestliže vybíráte obrazce pomocí sítě (přetažením pole okolo obrazců na stránce výkresu), je možné změnit nastavení výběru tak, aby zahrnovalo také obrazce, které jsou částečně uvnitř sítě výběru.

Povolit dynamický ráz

Jestliže měníte velikost obrazce nebo ho otáčíte, zobrazí se obrazec během transformace, takže před dokončením akce nevidíte pouze jeho rámeček.

Povolit rozdělování spojnic

Když umístíte obrazec na čáru spojnice, rozdělí se a jednotlivé části se stanou samostatnými spojnicemi připevněnými k obrazci. Ne všechny typy výkresů podporují rozdělení spojnice.

Povolit automatické spojení

Povolí u výkresů funkci automatického spojení.

Při přechodu myší zobrazit další úchyty obrazce

Určuje, že se při umístění ukazatele myši na vybraný obrazec zobrazí další úchyty obrazce.

Automaticky u textu použít lupu při úpravách pod x bodů

Určuje, že pokud je text nastaven na zadanou velikost bodů, přiblíží aplikace Microsoft Office Visio obrazec při úpravě jeho textu.

Možnosti služeb

Obsahuje možnosti řízení sdílených pracovních prostorů, přístupu k obsahu online a získávání zpětné vazby zákazníka.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×