Dialogové okno Možnosti, karta Kalendář

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Na kartě Kalendář v dialogovém okně Možnosti lze zadávat, kontrolovat a měnit nastavení data a času v aplikaci Microsoft Office Project 2007. Jsou to všechno lokální nastavení, která jsou uložena s aktuálním projektem. Můžete:

  • určit, kdy má začínat týden a fiskální rok aktivního projektu,

  • určit výchozí čas zahájení a dokončení pro data Omezení úkolů, u kterých bude zadáno jen datum, nikoli čas,

  • určit, kolik hodin má mít den a týden a kolik dní má mít měsíc při zadávání hodnot Doba trvání a Práce.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a pak klepněte na kartu Kalendář.

Podrobnosti

Čas zahájení

Začátek týdne:    Určuje den v týdnu, ve kterém má začínat plánování týdne. V dialogovém okně Změnit pracovní čas v zobrazení Kalendář a na časové ose se jako počáteční dny týdne zobrazují pouze neděle nebo pondělí, ale aplikace Office Project 2007 provádí vnitřní výpočty na základě dne vybraného v tomto rozevíracím seznamu. V rozevíracích kalendářích v dialogových oknech Informace o úkolu, Informace o projektu a Informace o přiřazení se zobrazují správné alternativní počáteční dny týdne. Výchozí nastavení se může lišit podle toho, jaké bylo Místní nastavení systému Windows v okamžiku instalace aplikace Project.

Začátek fiskálního roku:    Určuje měsíc, kdy začíná fiskální rok. V aplikaci Project se na časové ose zobrazují roky pomocí fiskálního roku, nikoli podle kalendářního roku. Vyberete-li například jako začátek fiskálního roku měsíc červenec, zobrazí se v aplikaci Office Project 2007 na časové ose pro datum 2. prosince 2007 rok 2008. Výchozí nastavení je Leden.

Číslování fiskálních roků podle kalendářního roku jejich začátku:    Zaškrtnete-li toto políčko, bude fiskální rok označen pomocí kalendářního roku, ve kterém daný fiskální rok začíná. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, bude fiskální rok označen pomocí kalendářního roku, ve kterém daný fiskální rok končí. Jestliže například nastavíte jako začátek fiskálního roku měsíc červenec a toto políčko zaškrtnete, zobrazí se v aplikaci Office Project 2007 pro datum 2. března 2008 na časové ose rok 2007. Pokud fiskální rok začíná v lednu, je toto zaškrtávací políčko nedostupné. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Výchozí počáteční a koncový čas

Výchozího času zahájení    Určuje čas zahájení, které Office Project 2007 úkoly ve výchozím nastavení přiřadí při zadávání Datum zahájení bez určení času. Čas se používá s kalendářními daty i v případě formát data čas nezobrazuje. Pokud zadejte datum zahájení úkolu, například 6/15/06, ale ne zadejte čas začátku a kalendáře projektu nebo kalendáře úkolu není diktování jiný čas zahájení, pak použije aplikace Project výchozího času zahájení do tohoto pole. Toto je užitečná při zadávání omezení a Skutečnost data zahájení a dokončení. Například nezadáte explicitně času spuštění, čas zahájení bude nastavit čas spuštění na této kartě. Ve výchozím nastavení je 8:00

Výchozí dokončení:    Určuje čas dokončení, který aplikace Office Project 2007 přiřadí standardně úkolům, jestliže uživatel zadá Datum dokončení, aniž by zadal čas. Čas se u dat používá, i když se vzhledem k formátu data čas nezobrazuje. Pokud uživatel zadá datum dokončení úkolu, například 15. 6. 2006, ale nezadá čas dokončení, a pokud Kalendář projektu ani Kalendář úkolů nepředepisuje jiný čas dokončení, použije aplikace Project výchozí čas dokončení z tohoto pole. To je velmi užitečné při zadávání omezení a skutečných dat zahájení a dokončení. Pokud například uživatel nezadá explicitně čas dokončení, bude hodnotou času Musí být dokončen konečný čas nastavený na této kartě. Výchozí nastavení je 18:00.

Poznámka: 

  • Nastavení Výchozí zahájení a Výchozí dokončení také určují zaokrouhlovací časy pro pruhy Ganttova diagramu (v nabídce Formát klepněte na příkaz Rozvržení a pak zaškrtněte políčko Zarovnat pruhy na celé dny nebo zrušte jeho zaškrtnutí).

  • Pokud toto nastavení změníte, měli byste pomocí příkazu Změnit pracovní čas v nabídce Nástroje aktualizovat odpovídajícím způsobem kalendář projektu.

Definice času

Denně hodin:    Definuje počet hodin, které má aplikace Office Project 2007 přiřadit úkolu, pokud uživatel zadá Doba trvání jeden den. Ve výchozím nastavení se například předpokládá, že doba trvání jednoho dne má být 8 hodin. Jestliže uživatel zadá při výchozím nastavení dobu trvání úkolu 2 dny, aplikace Project to převede na 16 hodin práce. Pokud však změníte definici dne na 4 hodiny, bude dvoudenní úkol představovat 8 hodin práce. Změníte-li na této kartě hodnotu Denně hodin, měli byste pomocí příkazu Změnit pracovní čas v nabídce Nástroje aktualizovat odpovídajícím způsobem kalendář projektu. Výchozí nastavení je 8,00.

Týdně hodin:    Určuje počet hodin, které má aplikace Office Project 2007 přiřadit úkolu, pokud uživatel zadá dobu trvání jeden týden. Ve výchozím nastavení se například předpokládá, že doba trvání jednoho týdne má být 40 hodin. Jestliže uživatel zadá při výchozím nastavení dobu trvání úkolu 2 týdny, aplikace Project to převede na 80 hodin práce. Pokud však změníte definici týdne na 30 hodin, bude dvoutýdenní úkol představovat 60 hodin práce. Změníte-li na této kartě hodnotu Týdně hodin, měli byste pomocí příkazu Změnit pracovní čas v nabídce Nástroje aktualizovat odpovídajícím způsobem kalendář projektu. Výchozí nastavení je 40,00.

Měsíčně dní:    Definuje počet dní, které má aplikace Office Project 2007 přiřadit úkolu, pokud uživatel zadá dobu trvání jeden měsíc. Ve výchozím nastavení se například předpokládá, že doba trvání jednoho měsíce má být 20 dní. Jestliže uživatel zadá při výchozím nastavení dobu trvání úkolu dva měsíce, bude aplikace Project předpokládat dobu trvání 40 dní. Toto nastavení souvisí také s nastavením Denně hodin. Jestliže je například měsíc nastaven na 20 dní a den na 8 hodin, předpokládá aplikace Project, že úkol vyžadující ke svému dokončení dva měsíce má dobu trvání 320 hodin. Výchozí nastavení je 20.

Tlačítko nastavit jako výchozí

Všechny možnosti na kartě Kalendář jsou lokální a týkají se pouze aktivního projektu. Chcete-li, aby se tato nastavení stala výchozími globálními nastaveními pro všechny nové projekty, klepněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.

Poznámka: 

  • Změna možností na kartě Kalendář neovlivňují Kalendář projektu nebo pracovní doba kalendáře zdroje. Ovlivní pouze jak Office Project 2007 převede doby trvání související množství času použít v celém projektu. Například pokud do pole počet hodin za den nastavena na výchozí 8 hodin a potom zadejte 2d v poli Doba trvání, dva dny doby trvání se zobrazí na pruhy Ganttova diagramu jako 16 hodin. Pokud nastavíte počet hodin za den5a stiskněte enter 2 dny dobu trvání, úkol obsahuje dobu trvání 10 hodin. Množství času, tady nastavených také použít pro převod doby trvání na množství práce. Převod množství času pracuje stejným způsobem jako s polích počet hodin za týden a dnů za měsíc.

    Chcete-li ovládat, jak je práce skutečně naplánována, změňte příslušné kalendáře pracovních časů. Změníte-li hodnoty v polích Denně hodin, Týdně hodin nebo Měsíčně dní, bude pravděpodobně třeba patřičně aktualizovat kalendář projektu, aby časy a doby trvání byly správně synchronizovány. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Změnit pracovní čas.

  • Nastavení na kartě Kalendář platí pouze pro nové úkoly zadané po změně nastavení. U existujících úkolů zůstane množství práce stejné, ale doba trvání existujícího množství práce se přepočítá na základě všech případných nových hodnot. Pokud například existuje úkol s dobou trvání 2 dny a potom se změní nastavení Denně hodin z 8 hodin denně na 4 hodiny denně, bude se to u úkolu stále rovnat 16 hodinám doby trvání (a práce), ale doba trvání se změní ze dvou dnů na čtyři dny.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×