Dialogové okno Možnosti, karta Úpravy

Na kartě Úpravy v dialogovém okně Možnosti lze zadávat, kontrolovat a měnit, jak aplikace Microsoft Office Project upravuje a zobrazuje data. Můžete:

  • změnit práci s daty pomocí myši a klávesnice,

  • určit výchozí zkratky časových jednotek,

  • určit vzhled Hypertextový odkaz v projektu.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a pak klepněte na kartu Úpravy.

Podrobnosti

Globální možnosti úprav

Povolit přesun buněk tažením:     Toto zaškrtávací políčko umožní přesouvání polí v listech pomocí myši. Tažením myší lze přesunout řádky a pole na nová místa. Toto políčko je při výchozím nastavení zaškrtnuté.

Po vstupu přesunout výběr:     Po stisknutí klávesy ENTER bude automaticky vybráno pole pod aktuálním polem. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, bude kurzor po stisknutí klávesy ENTER zůstávat v aktuálním poli. Toto políčko je při výchozím nastavení zaškrtnuté.

Dotázat se před aktualizací automatických vazeb:     Pokud je toto políčko zaškrtnuté a uživatel otevře soubor obsahující propojení OLE, zobrazí se dotaz, zda mají být aktualizovány propojené objekty, jejichž zdroj se změnil. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, aplikace Project bude aktualizovat propojené objekty automaticky. Toto políčko je při výchozím nastavení zaškrtnuté.

Úpravy provádět přímo v buňce:     Zaškrtnutím tohoto políčka lze povolit provádění úprav přímo ve vybrané buňce. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, bude možné upravovat obsah buněk pouze v řádku vzorců. Toto políčko je při výchozím nastavení zaškrtnuté.

Možnosti časových jednotek

Ve skupinovém rámečku Zobrazit možnosti časových jednotek lze nastavit, jak bude aplikace Project standardně označovat časové jednotky. Tyto možnosti mají vliv pouze na zobrazené hodnoty. Uživatel může stále zadávat všechny varianty časových jednotek a aplikace Project je přijme v podobě, v jaké byly zadány.

Minuty:    Slouží k nastavení označení minut. Výchozí nastavení je minuta.

Hodiny:    Slouží k nastavení označení hodin. Výchozí nastavení je hodina.

Dny:    Slouží k nastavení označení dnů. Výchozí nastavení je den.

Týdny:    Slouží k nastavení označení týdnů. Výchozí nastavení je týden.

Měsíce:    Slouží k nastavení označení měsíců. Výchozí nastavení je měsíc.

Roky:    Slouží k nastavení označení roků. Výchozí nastavení je rok.

Před popisek přidat mezeru:     Zaškrtnete-li toto políčko, přidá se mezi čísla a označení časových jednotek mezera. Toto políčko je při výchozím nastavení zaškrtnuté.

Nastavit jako výchozí:     Všechny možnosti zobrazení časových jednotek jsou lokální a týkají se pouze aktivního projektu. Chcete-li, aby se tato nastavení stala výchozími globálními nastaveními pro všechny nové projekty, klepněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.

Možnosti vzhledu hypertextových odkazů

Barva hypertextového odkazu:     Určuje barvu hypertextových odkazů, které nebyly dosud použity. Výchozí barva je modrá.

Barva použitého hypertextového odkazu:     Určuje barvu hypertextových odkazů, které již byly použity. Výchozí barva je fialová.

Podtrhávat hypertextové odkazy:     Zaškrtnete-li toto políčko, budou hypertextové odkazy zobrazeny s podtrženým textem. Toto políčko je při výchozím nastavení zaškrtnuté.

Nastavit jako výchozí:     Všechny možnosti vzhledu hypertextových odkazů jsou lokální a týkají se pouze aktivního projektu. Chcete-li, aby se tato nastavení stala výchozími globálními nastaveními pro všechny nové projekty, klepněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×