Dialogové okno Možnosti dokumentu databáze (karta Vztah)

Vztahy

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete v modelu zobrazovat obrazce vztahů.

Rozvětvení

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete v modelu nahrazovat grafický symbol 1:N rozvětveným zápisem a nastavit spojnici vztahu tak, aby používala zápis Informační technika.

Mohutnost

Toto políčko je k dispozici pouze v případě, že je zrušeno zaškrtnutí políčka Rozvětvení. Toto políčko zaškrtněte, chcete-li zobrazovat u obrazců vztahů zápis mohutnosti.

Tip : Pokud chcete používat zápis mohutnosti UML, proveďte následující akci:

  • Na kartě Obecné klepněte na přepínač Relační.

  • Klepněte na kartu Vztah, zrušte zaškrtnutí políčka Rozvětvení, zaškrtněte políčko Mohutnost a klepněte na tlačítko OK.

Referenční akce

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete u obrazců vztahů zobrazovat symboly a označit tak omezení referenční integrity.

Aplikace Microsoft Office Visio zobrazuje zápis takto: u:C, kde u je typ změny (aktualizace nebo odstranění) a C je typ akce (Žádná akce, Kaskáda, Nastavit jako výchozí nebo Nastavit hodnotu NULL).

Zápis

Spuštěná akce

u

Při aktualizaci

d

Při odstranění

R

Žádná akce (tzn. omezit)

C

Kaskáda

D

Nastavit jako výchozí

N

Nastavit hodnotu NULL

(Prázdný)

Nevynucovat referenční integritu

Zobrazit slovesnou frázi

Klepnutím zobrazíte u obrazců vztahů text role. U obrazce Vztah můžete v okně Vlastnosti databáze zadat text role dopředného predikátu (slovesná fráze) a text role inverzního predikátu (inverzní fráze).

Dopředný text

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete u obrazců vztahů zobrazit text role dopředného predikátu.

Inverzní text

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete u obrazců vztahů zobrazit text role inverzního predikátu.

Zobrazit fyzický název

Klepnutím zobrazíte název vztahů u spojovacích čar obrazců na základě názvu, který používá cílová databáze.

Ve výchozím nastavení je název generovaný v dialogovém okně Předvolby modelování databáze zobrazen. Příklad: nadřazený objekt + podřízený objekt + přípona.

Chcete-li změnit výchozí název, přejděte v nabídce Databáze na příkaz Možnosti, klepněte na příkaz Modelování a potom na kartu Logické modely – různé. V rozevíracím seznamu Možnost generování názvu CK potom vyberte požadovanou položku.

Nezobrazovat název

Klepnete-li na tento přepínač, nebude u spojovacích čar obrazců vztahů zobrazen žádný text.

Výchozí nastavení

Klepnutím definujete použití aktuálního nastavení jako výchozího nastavení dokumentu (Nastavit jako) nebo obnovíte výchozí nastavení u těch možností, které byly v dokumentu nastaveny naposledy (Obnovit), případně nastavíte výchozí hodnoty aplikace Visio (Obnovit originál).

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×