Dialogové okno Možnosti UML (karta Doplněk UML)

Po klepnutí na příkaz Možnosti v nabídce UML a následně na kartu Doplněk UML můžete nastavit možnosti pro šablonu Diagram modelu UML, které určují výchozí chování obrazců, balíčků, názvů objektů a dalších prvků.

Chování obrazce při přetažení se stisknutou klávesou CTRL

Vyberte, jaký výsledek bude mít přetažení obrazce UML se současně stisknutou klávesou CTRL. Výchozí nastavení představuje položka Kopie objektu, což znamená, že bude duplikován prvek UML, který obrazec představuje, včetně všech hodnot vlastností tohoto prvku. Duplicitnímu prvku bude automaticky přiřazen nový název.

Vyberete-li položku Kopie zobrazení objektu, bude vytvořeno zobrazení prvku, které obrazec představuje (pokud to nastavení diagramu UML dovoluje). Obrazec představující zobrazení prvku lze přetáhnout do jiného balíčku nebo diagramu v rámci modelu.

Při přidání obrazce Balíček nebo Podsystém do dokumentu vytvořit stránku diagramu

Toto políčko zaškrtněte v případě, že při každém přidání nového Balíček nebo BalíčekPodsystém do modelu chcete automaticky vytvořit stránku výkresu diagramu statické struktury. Jestliže zaškrtnutí políčka zrušíte, budete muset novou stránku výkresu diagramu vytvořit sami.

Vytvořit na stránce výkresu vodoznak

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete, aby se v pracovním prostoru přímo nad každou stránkou výkresu zobrazoval vodoznak názvu typu diagramu.

Při odstranění obrazců zobrazit výzvu k odstranění prvků modelu

Zvolte výsledek odstranění obrazce UML. Je-li toto políčko zaškrtnuté, zobrazí se při každém odstranění obrazce z diagramu dotaz, zda chcete odstranit pouze obrazec (zobrazení prvku) nebo obrazec i prvek modelu. Pokud je zaškrtnutí tohoto políčka zrušeno, bude z diagramu odstraněn pouze obrazec (zobrazení prvku).

Odstranit spojnice spolu s obrazci

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete při odstranění obrazce ze stránky výkresu odstranit i k němu připojené spojnice.

Vytvořit instanci obrazce typu lupa

Na tento přepínač klepněte v případě, že chcete, aby se rozhraní zobrazilo při umístění na stránku výkresu ze stromového zobrazení v okně Průzkumník modelů jako obrazec rozhraní typu lupa.

Vytvořit instanci obrazce rozhraní typu třída

Na tento přepínač klepněte v případě, že chcete, aby se rozhraní zobrazilo při umístění na stránku výkresu ze stromového zobrazení v okně Průzkumník modelů jako obrazec rozhraní typu třída.

Automaticky přiřadit název k nově vytvořenému prvku modelu UML

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete nově vytvořeným objektům UML přiřazovat názvy automaticky. Jestliže zaškrtnutí políčka zrušíte, nebude objektu přiřazen žádný název, dokud jej nezadáte v dialogovém okně Vlastnosti UML daného objektu.

Nastavit výchozí hodnoty

Klepnutím na toto tlačítko nastavíte možnosti aktuálně vybrané na kartě Doplněk UML jako výchozí nastavení každého nového souboru s diagramem modelu UML, který otevřete.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×