Dialogové okno Možnosti

Určuje způsob zobrazení seskupených dat.

Zobrazit všechny hodnoty

Zobrazí všechny vybrané vlastnosti jako samostatné řádkové položky a zobrazí i všechny hodnoty.

Neopakovat identické hodnoty

Zobrazí všechny vybrané vlastnosti jako samostatné řádkové položky a zobrazí také první případ hodnoty, která je identická s ostatními hodnotami v téže skupině. Jsou-li vybrány souhrny, zobrazí také souhrn každé skupiny.

Zobrazit pouze souhrny

Zobrazí pouze souhrn každé skupiny. Jednotlivé hodnoty vlastností nejsou zobrazeny jako řádkové položky.

Vyloučit duplicitní řádky ve skupině

Zaškrtnete-li toto políčko, vytvoří sestava jediný řádek pro všechny sady duplicitních řádků. Počet duplicitních obrazců bude zobrazen ve sloupci Množství. Duplicitní obrazce jsou takové obrazce, které mají shodné všechny vlastnosti a hodnoty. Zrušíte-li zaškrtnutí políčka, bude každý obrazec uveden na samostatném řádku nezávisle na tom, zda se jedná o duplikát jiného obrazce.

Poznámka : Souhrnné výpočty se provádějí s řádky, které jsou v sestavě skutečně zobrazeny, a nezahrnují informace duplicitních řádků vyloučených ze sestavy.

Zobrazit celkové součty

Zobrazí celkové součty. Tato možnost je dostupná pouze u vlastností, pro které jste ve skupinovém rámečku Souhrny v dialogovém okně Souhrny vybrali výpočet Celkem.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×