Dialogové okno Makra (ALT+F8)

Toto dialogové okno slouží k zobrazení Makro, která lze spustit za účelem automatizace určité úlohy.

Název makra

Určuje název makra nebo doplňku, které lze krokovat s vnořením, upravit, vytvořit, odstranit nebo spustit.

Seznam maker

Obsahuje seznam všech dostupných maker. Informace zde zobrazené lze změnit tak, že vyberete jiné makro v poli Makra v souboru.

Krokovat s vnořením

Spustí vybrané makro v Editoru jazyka Visual Basic a umožní procházet kroky spuštění.

Upravit

Otevře vybrané makro v Editoru jazyka Visual Basic, takže je možné upravit jeho kód.

Vytvořit

Vytvoří makro s daným názvem a otevře ho v Editoru jazyka Visual Basic.

Odstranit

Odstraní vybrané makro.

Možnosti

Otevře dialogové okno Možnosti makra, ve kterém je možné změnit název makra, změnit přiřazenou klávesovou zkratku pro spuštění makra nebo upravit popis makra.

Makra v souboru

Určuje sadu maker, která jsou uvedena v dialogovém okně. V seznamu mohou být:

  • makra v aktivním výkresu (ale ne ve všech otevřených výkresech) a dostupné doplňky,

  • pouze dostupné doplňky,

  • makra v určitém modulu v každém souboru aplikace Microsoft Office Visio, který je aktuálně otevřený s oprávněními ke čtení nebo zápisu.

Popis

Zobrazí informace o vybraném makru.

Spustit

Spustí vybrané makro.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×