Dialogové okno Konfigurovat legendu

Poznámka : V obrazci Legenda na stránce výkresu je možné upravovat text, avšak nelze v něm upravovat sloupec Počet. V tomto dialogovém okně můžete skrýt sloupec Počet tak, aby se nezobrazoval.

Nadpis

Nadpis obrazce Legenda. Nadpis lze změnit tak, že jej vyberete v obrazci Legenda na stránce výkresu. Zde se nový nadpis zobrazí.

Podnadpis

Podnadpis obrazce Legenda. Podnadpis lze změnit tak, že jej vyberete v obrazci Legenda na stránce výkresu a zadáte nový text. Zde se nový podnadpis zobrazí. Chcete-li podnadpis skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit podnadpis.

Viditelné

Určuje, zda je symbol legendy v obrazci Legenda zobrazený nebo skrytý. Chcete-li symbol zobrazit, zaškrtněte toto políčko. Chcete-li symbol skrýt, zrušte zaškrtnutí.

Poznámka : Nejsou-li na stránce výkresu žádné symboly legendy, je tento sloupec prázdný.

Symbol

Určuje symbol legendy.

Poznámka : Nejsou-li na stránce výkresu žádné symboly legendy, je tento sloupec prázdný.

Množství

Zobrazuje počet symbolů legendy na aktuální stránce výkresu. Toto záhlaví sloupce odpovídá sloupci Počet v obrazci Legenda. Sloupec Počet nelze v obrazci Legenda upravovat. Chcete-li sloupec Počet v obrazci Legenda skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit počet.

Poznámka : Nejsou-li na stránce výkresu žádné symboly legendy, je tento sloupec prázdný.

Popis

Zobrazuje popisný text u určeného symbolu legendy. Text lze změnit tak, že jej vyberete přímo v obrazci Legenda na stránce výkresu. Zde se nový popis zobrazí.

Poznámka : Nejsou-li na stránce výkresu žádné symboly legendy, je tento sloupec prázdný.

Zobrazit podnadpis

Je-li políčko zaškrtnuto, určuje, že je podnadpis v obrazci Legenda zobrazen. Chcete-li podnadpis skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka.

Zobrazit názvy sloupců

Je-li políčko zaškrtnuto, jsou názvy sloupců v obrazci Legenda zobrazeny. Chcete-li názvy sloupců skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka.

Zobrazit počet

Je-li políčko zaškrtnuto, je sloupec Počet v obrazci Legenda zobrazen. Chcete-li sloupec Počet skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka.

Přesunout nahoru

Vyberte symbol legendy nahoře a klepněte na tlačítkoPřesunout nahoru. Symbol se v seznamu přesune nahoru. Symboly legendy se v obrazci Legenda zobrazí v pořadí, ve kterém jsou zobrazeny zde.

Přesunout dolů

Vyberte symbol legendy nahoře a klepněte na tlačítkoPřesunout dolů. Symbol se v seznamu přesune dolů. Symboly legendy se v obrazci Legenda zobrazí v pořadí, ve kterém jsou zobrazeny zde.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×