Dialogové okno Informace o zdroji, karta Poznámky

Karta Poznámky v dialogovém okně Informace o zdroji slouží k zadávání nebo prohlížení poznámek pro vybraný zdroj. Můžete:

  • přidávat nové Poznámka týkající se Zdroje,

  • prohlížet nebo doplňovat stávající poznámky,

  • formátovat písmo a zarovnání poznámek,

  • vkládat do poznámek Objekt.

Zobrazení dialogového okna

Chcete-li otevřít dialogové okno s touto kartou, klepněte v libovolném zobrazení zdrojů (Seznam zdrojů, Používání zdrojů nebo Diagram zdrojů) na název zdroje, klepněte na zdroj a potom na tlačítko Informace o zdroji Vzhled tlačítka . Klepněte na kartu Poznámky.

Podrobnosti

Pole Název zdroje

Určuje název vybraného zdroje.

Část Poznámky

Pole Poznámky:     Poskytuje pracovní prostor pro zadání poznámky týkající se zdroje. Informace zadané v tomto poli jsou uloženy v poli Poznámky pro daný zdroj. Vložíte-li pole Poznámky do zobrazení zdrojů, je zobrazeno prvních 255 znaků nebo text před začátkem nového řádku (zadaným pomocí klávesy ENTER) nebo vloženým objektem.

Tlačítka formátování:     Určují možnosti formátování vybraného textu v poli Poznámky.

Tlačítka

Formát písma:    Po klepnutí na tlačítko Button image můžete vybrat písmo, styl, velikost nebo barvu písma pro text poznámky.

Zarovnat doleva:     Klepnutím na tlačítko Button image zarovnáte text podél levého okraje.

Na střed:     Klepnutím na tlačítko Button image zarovnáte vybraný text na střed.

Zarovnat doprava:     Klepnutím na tlačítko Button image zarovnáte text podél pravého okraje.

Seznam s odrážkami:     Klepnutím na tlačítko button image přidáte nebo odeberete u vybraných odstavců odrážky.

Vložit objekt:     Klepnutím na tlačítko Obrázek tlačítka vložíte do poznámky objekt, například obrázek.

Tlačítko Podrobnosti

Otevře dialogové okno z adresáře e-mailových adres, ve kterém zobrazí kontaktní informace pro vybraný zdroj.

Poznámka : 

  • Po přidání poznámky ke zdroji se v Pole Indikátory v seznamu zdrojů zobrazí Indikátory Indikátor poznámky poznámek. Po umístění ukazatele myši na indikátor poznámek se zobrazí poznámka nebo její část. Poklepáním na indikátor poznámek zobrazíte tuto kartu Poznámky.

  • Chcete-li při tisku zobrazení zdrojů (například zobrazení Seznam zdrojů) vytisknout také poznámky, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Vzhled stránky a klepněte na kartu Zobrazení. Zaškrtněte políčko Tisknout poznámky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×