Dialogové okno Informace o projektu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Dialogové okno Informace o projektu umožňuje zadat, kontrola nebo změna úvodní informace pro nový projekt. Můžeš:

  • určit, zda má být projekt naplánován od data zahájení nebo od data dokončení,

  • zadat datum zahájení projektu plánovaného od data zahájení,

  • zadat datum dokončení projektu plánovaného od data dokončení,

  • určit, který Základní kalendář se použije jako Kalendář projektu.

  • získat celkovou statistiku projektu pro data zahájení a dokončení, dobu trvání, práci a náklady.

Umístění dialogového okna

V nabídce Projekt klepněte na příkaz Informace o projektu.

Podrobnosti

Rozevírací seznamy Datum

Datum zahájení projektu     Určuje aktuální datum zahájení projektu. Tato možnost je k dispozici, pokud zvolíte možnost Plánovat odData zahájení projektu v tomto dialogovém pouze. Microsoft Office Project počítá datum dokončení projektu na základě data zahájení a přiřadí výchozí omezení z co nejdříve (typu co nejdříve). Od data zahájení taky plánované doby trvání úkolů, závislosti, omezení a jiných plánovacích faktorů. Ve výchozím nastavení je aktuální datum zahájení projektu.

Datum dokončení projektu     Určuje aktuální datum dokončení projektu. Tato možnost je k dispozici, pokud zvolíte možnost Plánovat odData dokončení projektu v tomto dialogovém pouze. Aplikace Project počítá datum zahájení projektu na základě zadaných dokončit data a přiřadí výchozí omezení z jako možné (co nejpozději). Doby trvání úkolů, závislosti, omezení a jiných plánovacích faktorů jsou také plánovaných od data dokončení.

Aktuální datum    Určuje aktuální datum. Ve výchozím nastavení je toto datum generované podle data a času v počítači. Aktuální datum tak, jak se projeví v projektu, můžete změnit v tomto poli.

Datum stavu    Určuje Datum stavu. Aplikace Project pomocí data stavu provádí výpočty vytvořených hodnot, zjišťuje datum dokončení v dialogovém okně Aktualizovat projekt a umisťuje Ukazatele průběhu. Pokud nastavíte datum stavu na NEDEF, použije aplikace Project jako datum stavu aktuální datum.

Rozevírací seznam Plánovat od

Plánovat od    určuje, zda aplikace Project plánuje projekt od data zahájení nebo data dokončení projektu. Ve výchozím nastavení se projekty plánují od data zahájení.

Poznámka: Pokud se rozhodnete plánovat od data zahájení, pole Datum dokončení nebude dostupné. Nastavte datum zahájení a aplikace Project spočítá datum dokončení na základě informací o úkolu.

Podobně platí, že jestliže chcete plánovat od data dokončení nebude k dispozici pole Datum zahájení. Nastavte datum dokončení a aplikace Project spočítá datum zahájení na základě informací o úkolu.

Při plánování od data zahájení mají všechny nové úkoly výchozí Omezení typu Co nejdřív. Při plánování od data dokončení mají všechny nové úkoly výchozí omezení typu Co nejpozději.

Rozevírací seznam Kalendář

Určuje základní kalendář, který se použije pro kalendář projektu. Kalendář projektu se používá k výpočtu pracovní doby pro projekt, což aplikaci Project pomůže sestavit plán. Kalendář projektu se používá k výpočtu doby trvání souhrnných úkolů a Předstihu, Prodlevy a Závislosti mezi úkoly zejména v případě, že nejsou přiřazeny žádné zdroje. Pokud vytváříte další základní kalendáře nebo pokud upravujete pracovní dobu v existujících základních kalendářích, budou tyto položky také dostupné v rozevíracím seznamu Kalendář.

Základní kalendáře

Standardní    Tento základní kalendář má standardní pracovní den a pracovní týden od pondělí do pátku od 8:00:00 do 17:00 s jednou hodinou Mimopracovní doby pro přestávku od 12:00 do 13:00.

24 hodin:    V tomto základním kalendáři není definována žádná mimopracovní doba. Veškerý čas (od pondělí do neděle, 24 hodin denně) je nastavena jako pracovní.

Noční směna:    Tento základní kalendář je sestaven pro noční směnu. Pracovní doby jsou od pondělí 23:00 do soboty 8:00, s jednou hodinou mimopracovní doby pro přestávku od 3:00 do 4:00.

Vlastní pole organizace:

Vlastní název pole    Zobrazí vlastní pole na úrovni projektu nebo Kódy osnovy, které byly vytvořené v dialogovém okně Vlastní pole. Hvězdička (*) vedle názvu pole označuje, že se jedná o požadované pole.

Hodnota    Zobrazuje hodnoty pro vlastní pole odpovídající úrovni projektu nebo vlastních kódů osnovy aktivního projektu. Hodnoty můžete zadat do vstupního řádku nebo přímo do tabulky. Hodnotu je třeba zadat do všech povinných polí.

Poznámka: V tabulce Vlastní pole organizace můžete přiřazovat hodnoty, nemůžete ale upravovat vlastní pole organizace ani vlastní kódy osnov. Vlastní pole organizace a vlastní kódy osnovy organizace můžete vytvářet a upravovat v dialogovém poli Přizpůsobit pole organizace. Změna těchto polí nebo kódu osnov (nebo změna hodnot pro vlastní kódy osnovy organizace, které jsou omezeny na hodnoty vyhledávací tabulky) vyžaduje oprávnění k úpravám Globální šablony organizace.

Pole Priorita

Priorita    Označuje, jak snadno dojde ke zpoždění úkolů v aktuálním projektu při vyrovnání zdrojů v rámci více projektů. Zadejte nebo vyberte číslo mezi 0 a 1000 s tím, že vyšší číslo označuje vyšší prioritu projektu. Nastavení priority projektu 1000 znamená, že zdroje v projektu nebudou vyrovnány. Při vyrovnáván dává aplikace Project přednost prioritám na úrovni projektu před prioritami na úrovni úkolů.

Tlačítko Statistika

Statistika    Otevře u aktuálního projektu dialogové okno Statistika projektu, ve kterém můžete kontrolovat plánovaná a skutečná data zahájení a dokončení, dobu trvání, práci a náklady.

Poznámka: Zadání nebo kontrola Další informace na úrovni projektu, v nabídce soubor klikněte na Vlastnosti.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×