Dialogové okno Informace o opakovaném úkolu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Dialogové okno Informace o opakovaném úkolu slouží k přidávání nových Opakovaný úkol a zobrazení podrobností o stávajících opakovaných úkolech. Můžete:

  • určit, jak často má být úkol prováděn, například každé pondělí nebo třetí středu v měsíci,

  • nastavit zahájení a konec opakovaného úkolu,

  • použít pro opakovaný úkol Kalendář úkolů.

Zobrazení dialogového okna

Otevřete zobrazení úkolů. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Opakovaný úkol.

Podrobnosti

Obecné informace o úkolu

Název úkolu:    Zadejte název opakovaného úkolu. Tento název bude použit u každého výskytu opakovaného úkolu a bude doplněn o číslo opakování.

Doba trvání:    Zadejte Doba trvání opakovaného úkolu. Doba trvání je délka trvání jednotlivého opakovaného úkolu, nikoli celková délka všech opakovaných úkolů.

Oddíl opakování

Denně, Týdně, Měsíčně, Ročně:    Vyberte interval opakování úkolu. Výchozí hodnota je Týdně.

Denní možnosti

Tyto možnosti se zobrazí, klepnete-li na přepínač Denně.

Každých X dnů:    Tuto možnost vyberte, pokud chcete zadat interval opakování ve dnech, například každé tři dny.

Každých X pracovních dnů:    Tuto možnost vyberte, pokud chcete úkol opakovat každý pracovní den.

Týdenní možnosti

Tyto možnosti se zobrazí, klepnete-li na přepínač Týdně.

Opakovat každý X týden v:    Zadejte požadovaný interval opakování úkolu v týdnech, například každý čtvrtý týden.

Den v týdnu:    Vyberte den v týdnu, kdy má být úkol opakován.

Měsíční možnosti

Tyto možnosti se zobrazí, klepnete-li na přepínač Měsíčně.

Den X v každém X měsíci:    Tuto možnost vyberte, pokud má být úkol opakován k určitému datu v měsíci. Zadejte požadované datum v měsíci a interval opakování v měsících, například 15. den v každém druhém měsíci. V prvním číselníku vyberte den v měsíci (například 15). Ve druhém číselníku vyberte interval opakování úkolu v měsících (například 2).

V pořadí X X v každém X měsíci:    Tuto možnost vyberte, pokud chcete úkol opakovat k určitému dni v týdnu, například druhou středu v každém třetím měsíci. V prvním seznamu vyberte, na který týden v měsíci (například 2.) chcete opakovaný úkol naplánovat. Ve druhém seznamu klepněte na požadovaný den v týdnu (například Středa). V číselníku vyberte interval opakování úkolu v měsících (například 3).

Roční možnosti

Tyto možnosti se zobrazí, klepnete-li na přepínač Ročně.

Den X:    Tuto možnost vyberte, chcete-li pro opakovaný úkol nastavit určitý den v roce. Zadejte do pole datum, kdy má být úkol proveden. Můžete například zadat, aby byl úkol po dobu trvání projektu prováděn každý rok 30. září.

V pořadí X X v X:    Tuto možnost vyberte, chcete-li úkol naplánovat na určitý den v roce, například na poslední červnový pátek. V prvním seznamu vyberte, na který týden v měsíci (například Poslední) chcete opakovaný úkol naplánovat. Ve druhém seznamu klepněte na požadovaný den v týdnu (například Pátek). V posledním seznamu vyberte měsíc, například Červen.

Části rozsah opakování

Zahájení:    Zadejte datum zahájení opakovaného úkolu. Datum můžete zadat nebo vybrat v kalendáři po klepnutí na tlačítko se šipkou.

Konec po X výskytech:    Tuto možnost vyberte, pokud chcete opakovaný úkol ukončit po určitém počtu opakování. Příslušný počet opakování zadejte pomocí číselníku výskytech.

Konec:    Tuto možnost vyberte, pokud chcete ukončit opakovaný úkol k určitému datu. Datum můžete zadat nebo vybrat v kalendáři po klepnutí na tlačítko se šipkou.

Oddíl kalendáře pro plánování tohoto úkolu

Kalendář    Pokud je potřeba opakovaný úkol podle určitých kalendáře pro plánování, vyberte ji do tohoto pole. Ve výchozím nastavení je tato možnost nastavená na hodnotu žádnýa jsou úkoly plánovány na Pracovní dobaKalendář projektu a zdroje přiřazené podle jejich pracovní doby. Pokud použijete Základní kalendář úkolu, jakož i kalendáře zdrojů u zdrojů přiřazených k úkolu, úkol naplánován během pracovní doby, kalendáři úkolu a zdroje máte společné.

Základní kalendáře

Žádný:     U úkolu není použit žádný základní kalendář. Toto nastavení je výchozí.

24 hodin:     V tomto základním kalendáři není definován žádný Mimopracovní doba. Veškerý čas (od pondělí do neděle, 24 hodin denně) je nastaven jako pracovní.

Noční směna:     Tento základní kalendář je sestaven pro noční směnu. Pracovní časy jsou od pondělí 23:00 do soboty 8:00, s jednou hodinou nepracovního času pro přestávku od 3:00 do 4:00.

Standardní:     Tento základní kalendář má standardní pracovní den a pracovní týden od pondělí do pátku 8:00 až 17:00 s jednou hodinou nepracovního času pro přestávku od 12:00 do 13:00.

Plánování ignoruje kalendáře zdrojů:    Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete v aplikaci Microsoft Office Project 2007 používat pro plánování vybraných úkolů pouze kalendář úkolů, nikoli kalendáře zdrojů. Toto zaškrtávací políčko je k dispozici, pouze pokud je v poli se seznamem Kalendář vybrán kalendář úkolů.

Poznámka : 

  • Při plánování opakovaných úkolů je použito Omezení Zahájit po dni (včetně).

  • Priorita je u všech opakovaných úkolů nastavena na nejvyšší hodnotu 1 000. Tím je zajištěno, že v případě vyrovnání některých zdrojů nikdy nedojde k rozdělení či zpoždění opakovaných úkolů.

  • K přiřazení zdrojů k opakovanému souhrnnému úkolu je nejvhodnější použít dialogové okno Přiřadit zdroje. Aplikace Office Project 2007 potom přiřadí zdroje k jednotlivým instancím opakovaného úkolu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×