Dialogové okno Informace o úkolu, karta Předchůdci

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Karta Předchůdci v dialogovém okně Informace o úkolu slouží k zadávání, prohlížení nebo změně informací o Předchůdce vybraného úkolu. Můžete:

  • zadat předchůdce aktuálního úkolu,

  • klepnutím vybrat typ předchůdce: Dokončení-Zahájení (výchozí), Zahájení-Zahájení, Dokončení-Dokončení a Zahájení-Dokončení,

  • Zadejte Prodleva označující zpoždění mezi propojené úkoly.

  • zadat Předstih označující překrytí úkolů.

Zobrazení dialogového okna

V libovolném zobrazení úkolů klikněte na úkol a potom klikněte na Informace o úkolu Vzhled tlačítka . Klikněte na kartu Předchůdci. Přestože můžete vybrat a změnit více úkolů současně s další kartyinformace oúkolu, karta Předchůdci je dostupná jenom v případě, že je vybrán jednoho úkolu.

Podrobnosti

Obecné informace o úkolu

Název:    Určuje název vybraného úkolu. Tento název můžete změnit zadáním jiného názvu úkolu do pole Název.

Doba trvání:    Určuje dobu potřebnou k provedení vybraného úkolu. Dobu trvání lze zadat v minutách, hodinách, dnech, týdnech nebo měsících. Chcete-li zadat předpokládanou dobu trvání, zadejte za jednotku doby trvání otazník nebo zaškrtněte políčko Předpokládaná.

Předpokládaná:     Určuje, že doba trvání vybraného úkolu je předpokládaná nebo nezávazná. Předpokládaná doba trvání je vyznačena otazníkem (?) za časovou jednotkou v poli doby trvání.

Pole Předchůdci tabulky

ID:     Zadejte identifikační číslo předchůdce úkolu. Na jeden řádek zadejte ID pouze jednoho předchůdce a do zbytku řádku zadejte informace o daném předchůdci. Pokud číslo ID neznáte, klepněte na název úkolu v poli Název úkolu. Číslo ID lze zadat pouze pro úkol, který již existuje. Pokud chcete vytvořit vazbu na úkol v jiném otevřeném projektu, zadejte název daného projektu a ID úkolu, například Projekt1\8.

Poznámka : Při vytváření vazby mezi úkoly v různých projektech, které jsou uloženy na serveru Microsoft Office Project je nutné, aby bylo ID předchůdce úkolu správně formátováno následujícím způsobem: <>\publikovaný.projektjedna\42. V tomto příkladu nejsou v lomených závorkách (<>) uvedeny žádné informace, publikovaný.projektjedna je název projektu obsahující předchůdce a 42 je ID úkolu tohoto předchůdce.

Název úkolu:    Klepněte v seznamu na název předchůdce. Seznam obsahuje všechny úkoly v daném projektu. Zadáte-li do sloupce ID číslo ID, aplikace Microsoft Office Project automaticky zobrazí v tomto sloupci název úkolu.

Typ     Určení závislosti mezi úkoly. Klikněte na typ závislosti ze seznamu. Nebo můžete zadat, pomocí jeho dvojpísmenných zkratkou.

Typy závislostí a zkratky

Dokončení - Zahájení (FS):    Následník nemůže začít, dokud předchůdce neskončí. Toto nastavení je výchozí.

Zahájení-Zahájení (SS):     Následník nemůže začít, dokud předchůdce nezačne.

Dokončení-Dokončení (FF):     Následník nemůže skončit, dokud předchůdce neskončí.

Zahájení-Dokončení (SF):     Následník nemůže skončit, dokud předchůdce nezačne.

Žádné:    Pro tohoto předchůdce není nastavena závislost mezi úkoly.

Prodleva:    Zadejte předstih nebo prodlevu mezi úkoly.

Zadání předstihu a prodlevy

Předstih a prodlevu lze zadat následujícími způsoby.

  • Předstih zadaný úkolu Doba trvání zadejte kladnou doby trvání včetně zkratkou časové jednotky, například, 2d nebo 4 w. Pokud následník používá Kalendář úkolů, vést doba trvání podle tohoto kalendáře. v opačném případě doba trvání podle Kalendář projektu.

  • Chcete-li zadat prodlevu s určitou dobou trvání, zadejte zápornou dobu trvání, například -8h nebo -1měs.. Pokud následník používá kalendář úkolů, je doba trvání prodlevy určena na základě tohoto kalendáře. V opačném případě je určena na základě kalendáře projektu.

  • Chcete-li zadat předstih nebo prodlevu vyjádřenou v procentech doby trvání předchůdce, zadejte kladnou nebo zápornou procentuální hodnotu, například 20% nebo -10%.

  • Dobu předstihu nebo prodlevy představující uplynulý čas spíše než Pracovní doba, zadejte kladnou nebo zápornou hodnotu uplynulé doby trvání, například 2 ud nebo -2ut.

Poznámka : V projektech uložených v pracovním prostoru nelze vytvářet Externí předchůdci ani Externí následníci.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×