Dialogové okno Informace o úkolu, karta Předchůdci

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Karta Předchůdci v dialogovém okně Informace o úkolu slouží k zadávání, prohlížení nebo změně informací o Předchůdce vybraného úkolu. Můžete:

  • zadat předchůdce aktuálního úkolu,

  • klepnutím vybrat typ předchůdce: Dokončení-Zahájení (výchozí), Zahájení-Zahájení, Dokončení-Dokončení a Zahájení-Dokončení,

  • Zadejte Prodleva označující zpoždění mezi propojené úkoly.

  • zadat Předstih označující překrytí úkolů.

Zobrazení dialogového okna

V libovolném zobrazení úkolů klikněte na úkol a potom klikněte na Informace o úkolu Vzhled tlačítka . Klikněte na kartu Předchůdci. Přestože můžete vybrat a změnit více úkolů současně s další kartyinformace oúkolu, karta Předchůdci je dostupná jenom v případě, že je vybrán jednoho úkolu.

Podrobnosti

Obecné informace o úkolu

Název:    Určuje název vybraného úkolu. Tento název můžete změnit zadáním jiného názvu úkolu do pole Název.

Doba trvání:    Určuje dobu potřebnou k provedení vybraného úkolu. Dobu trvání lze zadat v minutách, hodinách, dnech, týdnech nebo měsících. Chcete-li zadat předpokládanou dobu trvání, zadejte za jednotku doby trvání otazník nebo zaškrtněte políčko Předpokládaná.

Předpokládaná:     Určuje, že doba trvání vybraného úkolu je předpokládaná nebo nezávazná. Předpokládaná doba trvání je vyznačena otazníkem (?) za časovou jednotkou v poli doby trvání.

Pole Předchůdci tabulky

ID:     Zadejte identifikační číslo předchůdce úkolu. Na jeden řádek zadejte ID pouze jednoho předchůdce a do zbytku řádku zadejte informace o daném předchůdci. Pokud číslo ID neznáte, klepněte na název úkolu v poli Název úkolu. Číslo ID lze zadat pouze pro úkol, který již existuje. Pokud chcete vytvořit vazbu na úkol v jiném otevřeném projektu, zadejte název daného projektu a ID úkolu, například Projekt1\8.

Poznámka: Při vytváření vazby mezi úkoly v různých projektech, které jsou uloženy na serveru Microsoft Office Project je nutné, aby bylo ID předchůdce úkolu správně formátováno následujícím způsobem: <>\publikovaný.projektjedna\42. V tomto příkladu nejsou v lomených závorkách (<>) uvedeny žádné informace, publikovaný.projektjedna je název projektu obsahující předchůdce a 42 je ID úkolu tohoto předchůdce.

Název úkolu:    Klepněte v seznamu na název předchůdce. Seznam obsahuje všechny úkoly v daném projektu. Zadáte-li do sloupce ID číslo ID, aplikace Microsoft Office Project automaticky zobrazí v tomto sloupci název úkolu.

Typ     Určení závislosti mezi úkoly. Klikněte na typ závislosti ze seznamu. Nebo můžete zadat, pomocí jeho dvojpísmenných zkratkou.

Typy závislostí a zkratky

Dokončení - Zahájení (FS):    Následník nemůže začít, dokud předchůdce neskončí. Toto nastavení je výchozí.

Zahájení-Zahájení (SS):     Následník nemůže začít, dokud předchůdce nezačne.

Dokončení-Dokončení (FF):     Následník nemůže skončit, dokud předchůdce neskončí.

Zahájení-Dokončení (SF):     Následník nemůže skončit, dokud předchůdce nezačne.

Žádné:    Pro tohoto předchůdce není nastavena závislost mezi úkoly.

Prodleva:    Zadejte předstih nebo prodlevu mezi úkoly.

Zadání předstihu a prodlevy

Předstih a prodlevu lze zadat následujícími způsoby.

  • Předstih zadaný úkolu Doba trvání zadejte kladnou doby trvání včetně zkratkou časové jednotky, například, 2d nebo 4 w. Pokud následník používá Kalendář úkolů, vést doba trvání podle tohoto kalendáře. v opačném případě doba trvání podle Kalendář projektu.

  • Chcete-li zadat prodlevu s určitou dobou trvání, zadejte zápornou dobu trvání, například -8h nebo -1měs.. Pokud následník používá kalendář úkolů, je doba trvání prodlevy určena na základě tohoto kalendáře. V opačném případě je určena na základě kalendáře projektu.

  • Chcete-li zadat předstih nebo prodlevu vyjádřenou v procentech doby trvání předchůdce, zadejte kladnou nebo zápornou procentuální hodnotu, například 20% nebo -10%.

  • Dobu předstihu nebo prodlevy představující uplynulý čas spíše než Pracovní doba, zadejte kladnou nebo zápornou hodnotu uplynulé doby trvání, například 2 ud nebo -2ut.

Poznámka: V projektech uložených v pracovním prostoru nelze vytvářet Externí předchůdci ani Externí následníci.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×