Dialogové okno Importovat soubor ERX aplikace ERwin

Provede import souborů ERX aplikace PLATINUM ERwin verze 2.6, 3.0 a 3.52 a převede je na datový model IDEF1X.

Soubor ve formátu ERX obsahuje informace o datovém modelu v textové podobě a je možné jej exportovat z aplikace ERwin.

Entity, atributy, vztahy, kategorie a textové bloky jsou importovány do modelu databáze aplikace Microsoft Office Visio. Jestliže aplikace Visio obsahuje ovladač databáze, který je ekvivalentní s cílovým serverem ERwin, jsou domény aplikace ERwin převedeny na přenosné datové typy.

V případě, že aplikace Visio ekvivalentní ovladač databáze neobsahuje, zobrazí se zpráva s upozorněním a aplikace Visio provede mapování datového typu aplikace ERwin na výchozí datový typ.

Poznámka : Aplikace Visio neprovede import následujících funkcí aplikace ERwin: uložené procedury, vlastní spouštěcí kód a zobrazení aplikace ERwin.

Název souboru

Zadejte název souboru, který chcete importovat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×