Dialogové okno Importovat úkoly aplikace Outlook

Dialogové okno Importovat úkoly aplikace Outlook se používá k Import úkolů aplikace Microsoft Office Outlook do aktuálního souboru aplikace Microsoft Office Project.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Importovat úkoly aplikace Outlook.

Podrobnosti

Tabulka úkolů aplikace Outlook

Sloupec Zaškrtávací políčko:     Chcete-li importovat úkol, zaškrtněte políčko, pokud úkol nechcete importovat, zaškrtnutí políčka zrušte.

Sloupec Název úkolu:     Zobrazuje název úkolu. Po dokončení procesu importu se stává názvem úkolu projektu. Ve dvou sloupcích vlevo od sloupce Název úkolu je možné rozbalit nebo sbalit složky a kategorie a zobrazit nebo skrýt úkoly v nich obsažené.

Sloupec Poznámky:     Obsahuje poznámky týkající se úkolů. Do tohoto pole se importují poznámky uložené s úkoly v aplikaci Outlook. Po dokončení procesu importu se těchto poznámek stávají Poznámka přidružené k úkolu. Jsou dostupné na kartě Poznámky v dialogovém okně Informace o úkolu.

Sloupec Doba trvání:     Zobrazuje očekávanou Doba trvání úkolu, která je uložena v poli Celková práce aplikace Outlook. Po dokončení procesu importu se tato informace uloží do pole Doba trvání.

Příkazová tlačítka

Tlačítko Vybrat vše:     Zaškrtne všechna políčka pro úkoly aplikace Outlook v tabulce. To je užitečné, když máte velký počet úkolů a chcete do projektu importovat všechny nebo téměř všechny.

Tlačítko Vymazat vše:     Zruší zaškrtnutí všech políček pro úkoly aplikace Outlook v tabulce. To je užitečné, když máte velký počet úkolů a chcete importovat jen několik z nich.

Poznámka : 

  • Aplikace Project vyhledává složky úkolů obsahující úkoly pro import jen v poštovní schránce uživatele aplikace Outlook. Neprohledává veřejné složky.

  • Jestliže aktuální projekt neobsahuje žádné úkoly, importované úkoly aplikace Outlook vytvoří aktuální seznam úkolů. Pokud aktuální projekt obsahuje úkoly, importované úkoly se přidají do aktuálního seznamu úkolů.

  • Úkoly představované více než jednou kategorií se v dialogovém okně Import úkolů aplikace Outlook zobrazí několikrát, jedenkrát pro každou kategorii, k níž náleží. Tyto úkoly byste měli importovat pouze jednou.

  • Jedinými poli importovanými z aplikace Outlook do aplikace Project jsou název úkolu, poznámky a doba trvání. Ostatní informace o úkolu aplikace Outlook, například datum zahájení, datum dokončení, termín splnění, procentuální hodnota dokončení a informace o vyúčtování, nejsou importovány.

  • Úkoly aplikace Outlook označené jako 100% dokončené se v dialogovém okně Import úkolů aplikace Outlook nezobrazují.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×