Dialogové okno Grafické indikátory

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Dialogové okno Grafické indikátory slouží k zadávání kritérií pro zobrazení grafických Indikátory namísto skutečných datových hodnot. V tomto dialogovém okně lze zadat podmínky, hodnoty a obrázek, které chcete použít.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Vlastní nastavení a klepněte na položku Pole. Klepněte na tlačítko Grafické indikátory.

Podrobnosti

Zaškrtávací políčka a možnosti

Nesouhrnné řádky:     Výběrem tohoto přepínače zobrazíte nebo nastavíte kritéria a obrázky indikátorů, které budou použity u nesouhrnných úkolů a seskupení řádků. Toto je výchozí nastavení.

Souhrnné řádky:    Výběrem tohoto přepínače zobrazíte nebo nastavíte kritéria a obrázky indikátorů, které budou použity u souhrnných úkolů a seskupení souhrnných řádků.

Souhrnné řádky přebírají kritéria z který řádků     Vyberte nastavit souhrnné řádky stejné kritéria a obrázky indikátorů jako dílčí řádky. Můžete zadat různých kritérií a indikátory pro souhrnné řádky než pro nesouhrnné řádky, zrušte zaškrtnutí políčka a potom zadejte kritéria a obrázky specifické pro souhrnné řádky v tabulce indikátor kritéria. Toto zaškrtávací políčko bude k dispozici, když vyberete souhrnných řádků.

Souhrn projektu:    Výběrem tohoto přepínače zobrazíte nebo nastavíte kritéria a obrázky indikátorů, které budou použity u řádku souhrnného úkolu projektu.

Souhrn projektu přebírá kritéria od souhrnných řádků:     Zaškrtnutím tohoto políčka určíte, že u souhrnného řádku projektu budou použita stejná kritéria a obrázky indikátorů jako u ostatních souhrnných řádků. Chcete-li pro souhrnný řádek projektu zadat jiná kritéria a indikátory, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka a zadejte kritéria a obrázky indikátorů pouze pro souhrnný úkol projektu. Toto zaškrtávací políčko je dostupné, pokud vyberete přepínač Souhrn projektu.

Zobrazovat hodnoty dat jako komentář:    Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte datové hodnoty polí s grafickými indikátory jako komentáře. Komentář zobrazíte umístěním kurzoru nad pole. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Příkazová tlačítka

Vyjmout řádek    Klikněte na odebrat ze seznamu vybraný řádek kritéria a nepřesunete do schránky.

Kopírovat řádek:    Klepnutím duplikujete vybraný řádek kritéria a zkopírujete jej do schránky.

Vložit řádek ze schránky:    Klepnutím vložíte řádek kritéria ze schránky do řádku nad vybraným řádkem.

Vložit řádek:    Klepnutím přidáte prázdný řádek nad vybraný řádek kritéria.

Odstranit řádek:    Klepnutím odeberete a zrušíte vybraný řádek kritéria.

Přesunutí     Klikněte na vzhled tlačítka nahoru nebo přesunout dolů vzhled tlačítka přesunout položku nahoru nebo dolů v seznamu. Testuje, použijí se v uvedeném pořadí a zpracování zastavuje na první úspěšné podmínce, tak místo v seznamu určuje, které indikátor obrázek zůstane zobrazený.

Kritéria indikátoru importu     Klikněte na importovat z jiného projektu nebo jiného pole v aktuálním kritéria indikátoru.

Indikátor kritéria tabulky

Zobrazuje podrobnosti podmínek a hodnoty v obsahu vybraného vlastního pole, které mají být porovnávány. U hodnot polí, které splnily podmínku, je místo skutečných datových hodnot zobrazen určený grafický indikátor. Podmínky jsou použity v uvedeném pořadí a zpracování je ukončeno při první úspěšné podmínce.

Test pro pole

Podmínka pro:     Zadejte podmínku nebo klepněte na jednu z podmínek v seznamu. Aplikace Microsoft Office Project použije podmínku k porovnání hodnot zadaných v poli Hodnoty s obsahem vybraného vlastního pole. Pokud podmínka není pro vybrané pole platná, zobrazí aplikace Project zprávu. Vyberte jednu z následujících podmínek:

Je rovno:     Obsah vybraného vlastního pole přesně odpovídá hodnotě v poli Hodnoty. Pole nesmí obsahovat žádné jiné hodnoty než odpovídající hodnotu.

Není rovno:     Jakýkoli jiný obsah vybraného vlastního pole než hodnota v poli Hodnoty.

Je větší než:     Libovolná hodnota v obsahu vybraného vlastního pole, která je větší než hodnota v poli Hodnoty.

Je větší než nebo rovno:     Libovolná hodnota v obsahu vybraného vlastního pole, která je větší nebo rovna hodnotě v poli Hodnoty.

Je menší než:     Libovolná hodnota v obsahu vybraného vlastního pole, která je menší než hodnota v poli Hodnoty.

Je menší než nebo rovno:     Libovolná hodnota v obsahu vybraného vlastního pole, která je menší nebo rovna hodnotě v poli Hodnoty.

Je v rozsahu:     Libovolná hodnota v obsahu vybraného vlastního pole, která spadá do rozsahu určeného dvěma hodnotami v poli Hodnoty.

Není v rozsahu:     Libovolná hodnota v obsahu vybraného vlastního pole, která spadá mimo rozsah určený dvěma hodnotami v poli Hodnoty.

Obsahuje:     Libovolná hodnota v obsahu vybraného vlastního pole, která obsahuje hodnotu v poli Hodnoty.

Neobsahuje:     Libovolná hodnota v obsahu vybraného vlastního pole, která neobsahuje hodnotu v poli Hodnoty.

Obsahuje právě:     Libovolná hodnota v obsahu vybraného vlastního pole, která obsahuje úkol nebo zdroj, který se přesně shoduje s danou hodnotou. Tato podmínka se liší od podmínky Je rovno, protože podmínku Obsahuje právě lze použít například u polí Názvy zdrojů nebo Předchůdci, která mohou obsahovat více hodnot současně.

Je libovolná hodnota:     Libovolná hodnota v obsahu vybraného vlastního pole. Tato podmínka způsobí, že grafické indikátory jsou zobrazeny prakticky u všech polí, a proto je tato podmínka obvykle umístěna na konci seznamu a používá se k zobrazení indikátoru u všech hodnot, které nesplňují žádnou z ostatních podmínek.

Hodnoty pole

Zadejte čísla, data nebo text, s nímž má být obsah pole porovnán. Můžete také klepnout na pole v seznamu a porovnat jeho obsah s obsahem vlastního pole. Hodnoty musí odpovídat typu pole, se kterým jsou porovnávány. Pokud je například vybrán název pole Náklady, nelze v poli Hodnoty použít hodnotu Datum dokončení. Jsou-li do pole Hodnoty zadány nevhodné hodnoty, zobrazí aplikace Microsoft Office Project při pokusu o zavření dialogového okna příslušnou zprávu.

Při zadávání rozsahu pro podmínku Je v rozsahu nebo Není v rozsahu je třeba hodnoty oddělit Znak oddělovače seznamu. Pokud jste ve sloupci Podmínka vybrali například podmínku Je v rozsahu, můžete vyhledat úkoly, které spadají mezi dvě data, zadáním hodnoty

1. 1. 2000,1. 2. 2000.

Pro vlastní pole typu text můžete zástupných znaků jako součást hodnotu při zkoušce je rovno nebo není rovno. Zástupný znak otazník (?) a hvězdička (*) můžete umístit na libovolné místo v textu.

Pokud chcete v podmínce pro hodnotu použít znak vyhrazený jako zástupný znak, zadejte před něj znak stříšky (^). Chcete-li například filtrovat úkoly, jejichž název obsahuje hvězdičku, zadejte ^*.

Pole obrázku

Klepněte na obrázek, který má být zobrazen, jestliže pole odpovídá zadaným kritériím. V seznamu lze vybrat bubliny, čtverečky, vlaječky, zaškrtnutí, pomlčky, křížky, kosočtverce, šipky a další symboly.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×