Dialogové okno Generovat mapu webu

Určuje adresu webu pro mapování a zobrazí aktuální nastavení zjišťování a rozložení diagramu. (Tyto hodnoty lze změnit po klepnutí na tlačítko Nastavení).

Adresa

Zadejte adresu souboru, který má sloužit jako kořen mapy webu. Chcete-li přejít ke kořenu, klepněte na tlačítko Procházet.

Pro server HTTP zadejte adresu webu pro mapování, například www.microsoft.com/cze. Není nutné psát text http://.

Pro server HTTPS zadejte text https:// a potom zbytek adresy.

Pro souborový server, zadejte text file:// a potom zbytek adresy.

Adresy, které začínají textem ftp://, mailto:// nebo gopher:// (nebo jakýmkoli jiným textem, než http://, https:// a file://) nejsou platné adresy pro kořen mapy serveru.

Poznámka : Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud zadáte úplnou cestu a název souboru. Zadejte například http://www.microsoft.com/cze/default.asp a nikoli http://www.microsoft.com/cze.

Procházet

Otevře dialogové okno Otevřít, které lze použít k přechodu k souboru, který má sloužit jako kořen pro mapu webu.

Aktuální nastavení zjištění

Maximální počet úrovní

Zobrazí počet (1-12) úrovní, které budou zjištěny.

A Web site map consisting of several levels of links

Mapa webu se dvěma zjištěnými úrovněmi.

Maximální počet odkazů

Zobrazí maximální počet webových odkazů, které budou prohledány. Tato šablona používá obrazce, které představují odkazy, takže přidá do mapy webu obrazec pro každý nalezený odkaz.

Aktuální nastavení vytváření diagramů

Rozložení

Zobrazí aktuálně zvolený styl rozložení diagramu.

Zobrazit externí odkazy

Označuje, zda bude mapa webu obsahovat odkazy na soubory mimo zadaná kritéria vyhledávání. Externí odkazy přecházejí mimo doménu nebo podstrom, které obsahují soubor zadaný do pole Adresa.

Nastavení

Otevře dialogové okno Nastavení mapy webu, kde je možné zadat typy odkazů, které chcete zahrnout do mapy webu, a atributy a protokoly, které chcete hledat.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×