Dialogové okno Formát pruhu, karta Tvar pruhu

Pomocí karty Tvar pruhu v dialogovém okně Formát pruhu lze přizpůsobit vzhled samostatného Pruh Ganttova diagramu v části zobrazení Ganttova diagramu obsahující diagram. Můžete provádět následující operace:

  • určit tvar, typ a barvu symbolu, který se zobrazí na začátku a konci vybraného pruhu,

  • určit tvar, vzorek a barvu vybraného pruhu,

  • zobrazit ukázku přizpůsobeného pruhu.

Zobrazení dialogového okna

Použijte zobrazení Ganttova diagramu. V nabídce Formát klepněte na položku Pruh a pak klepněte na kartu Tvar pruhu. Můžete také poklepat na pruh Ganttova diagramu a tím jej otevřít v dialogovém okně Formát pruhu.

Podrobnosti

Skupinový rámeček Zahájení

Tvar:    Určuje tvar symbolu na začátku aktuálního pruhu. Tvar na začátku je možné změnit nebo přidat klepnutím na šipku. Pokud nechcete na začátku pruhu nastavit žádný symbol, klepněte na první položku.

Typ:    Určuje styl okraje tvaru na začátku aktuálního pruhu. Daný styl je možné změnit klepnutím na šipku. Chcete-li nastavit plný tvar bez okraje, vyberte položku Plný.

Barva:    Určuje barvu tvaru na začátku aktuálního pruhu. Barvu tohoto tvaru je možné změnit klepnutím na šipku.

Skupinový rámeček Střed

Tvar:    Určuje tvar aktuálního pruhu. Změníte jej klepnutím na šipku. Pokud nechcete nastavit žádný viditelný tvar, vyberte první položku.

Vzorek:    Určuje vzorek výplně uvnitř pruhu. Změníte jej klepnutím na šipku.

Barva:    Určuje barvu vybraného pruhu. Změníte ji klepnutím na šipku.

Skupinový rámeček Konec

Tvar:    Určuje tvar symbolu na konci aktuálního pruhu. Tvar na konci je možné změnit nebo přidat klepnutím na šipku. Pokud nechcete na konci pruhu nastavit žádný symbol, klepněte na první položku.

Typ:    Určuje styl okraje tvaru na konci aktuálního pruhu. Chcete-li nastavit plný tvar bez okraje, vyberte položku Plný.

Barva:    Určuje barvu tvaru na konci pruhu. Barvu tohoto tvaru je možné změnit klepnutím na šipku.

Pole Náhled

V tomto poli se zobrazí vzhled aktuálního pruhu za použití voleb určených v tomto dialogovém okně.

Tlačítko Původní

Vrátí tvary, barvy, vzorky a text aktuálního pruhu na nastavení před použitím příkazu Pruh. Nastavení je vráceno na hodnoty určené v dialogovém okně Styly pruhů.

Poznámka : 

  • Pokud nechcete, aby se na začátku nebo na konci pruhu zobrazil symbol, klepněte v poli Tvar v části Začátek nebo Konec na prázdnou oblast v horní části seznamu v poli Tvar. Tato prázdná oblast odpovídá hodnotě Žádný.

  • Jestliže bylo pro úkol nakresleno více pruhů a chcete formátovat jen určitý z nich, poklepejte na pruh nebo na symbol.

  • Jestliže klepnete na tlačítko Původní, vrátí se pruh k původnímu vzhledu určenému v dialogovém okně Stylypruhů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×