Dialogové okno Exportovat do databáze

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Zdroj dat ODBC

Jméno

Pokud jste již vytvořili zdroj dat, zvolte jej.

Vytvoření

Chcete-li vytvořit nový zdroj dat, klepněte na tlačítko Vytvořit. Postupujte podle pokynů průvodce Vytvořit nový zdroj dat. Po klepnutí na tlačítko Dokončit se zobrazí dialogové okno Nastavení ODBC. V tomto dialogovém okně je možné vybrat existující databázi nebo vytvořit novou. Tabulku v databázi vytvoříte později.

tiplist

Používáte-li jako zdroj dat aplikaci Microsoft Office Excel, můžete vybrat již existující sešit. Sešit nelze vytvořit v průvodci.

Zvolíte-li sešit aplikace Excel, zrušte zaškrtnutí políčka Jen pro čtení v dialogovém okně Vybrat sešit.

Procházet

Máte-li zdroj dat uložen jinde než ve výchozím umístění, klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor.

Kvalifikátor

Zvolte databázi s tabulkou, kterou chcete propojit. Tato možnost je k dispozici pouze u databázových aplikací, jako je Microsoft SQL Server, kde připojení ke zdroji dat umožňuje přístup k více databázím.

Vlastník

Zvolte položku Pro všechny uživatele nebo jméno autora databáze. Výběrem konkrétního autora omezíte počet tabulek, které se zobrazí v seznamu Tabulka. Tato možnost je k dispozici pouze u databázových aplikací, jako je Microsoft SQL Server, které umožňují zadat autora objektu.

Tabulky

Zvolte tabulku, do níž chcete exportovat data. Chcete-li vytvořit novou tabulku a exportovat do ní data, zadejte název nové tabulky.

Podrobnosti pole s klíčem

Pole

Ve výchozím nastavení vytvoří pole s klíčem v tabulce databáze s názvem ShapeKey. Chcete-li tabulku přejmenovat, zadejte název.

Typ

Určuje hodnoty pole s klíčem.

  • Chcete-li použít číslo, které aplikace Microsoft Office Visio přiřadila obrazci podle pořadí vytvoření obrazců na stránce, zvolte položku ShapeID.

    Obrazce na jedné stránce výkresu nemohou mít stejné číslo ShapeID.

  • Pokud chcete při exportu dat použít jedinečné 128bitové číslo zakončené znakem null, zvolte položku GUID. Dva obrazce ve stejném dokumentu nemohou mít shodné číslo GUID.

Vytvořit klíčové pole primárního klíče pro tabulku

Označením pole s klíčem jako pole s primárním klíčem urychlíte přístup databázové aplikace k poli. U některých zdrojů dat ODBC (Open Database Connectivity) nelze pole označit jako pole s primárními klíči.

Buňky určené k exportu

Buňky k exportu

Zobrazí seznam buněk, které budou exportovány.

Buňka: Název buňky v tabulce ShapeSheet, která bude exportována.

Vyhodnotit jako: Zobrazuje způsob vyhodnocení dat při kopírování z buňky do pole databáze.

Pole: Název pole databáze, do nějž budou kopírována data obrazce.

Typ: Datový typ pole databáze. Dostupné datové typy závisí na databázové aplikaci, který propojujete.

Tip: Další informace o dostupných typech dat naleznete v dokumentaci k aplikaci, do které exportujete data.

Délka: Zadejte v bajtech velikost pole s proměnlivou délkou.

Desetinné číslo: Zadejte počet desetinných míst, který pole podporuje. Tato možnost se týká pouze polí, která nejsou tvořena celými čísly.

Přidání

Klepnutím lze přidat novou buňku do seznamu exportovaných buněk.

Úprava

Klepnutím lze upravit propojení mezi vybranou buňkou a polem databáze.

Odstranit

Klepnutím lze odstranit vybranou buňku tabulky ShapeSheet ze seznamu exportovaných buněk.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×