Dialogové okno Definovat nové zobrazení

Dialogové okno Definovat nové zobrazení umožňuje určit, zda vytváříte jednoduché zobrazení nebo kombinované zobrazení. Jedná se o první krok při vytváření vlastního zobrazení. Jednoduché zobrazení je podobné zobrazení Ganttova diagramu nebo síťového diagramu. Kombinované zobrazení je podobné zobrazení zadávání úkolů nebo přidělení zdrojů, kde můžete v dolním zobrazení zobrazit podrobné informace o úkolu nebo prostředku vybraném v horním zobrazení.

V závislosti na výběru provedeném v dialogovém okně se ve výsledném dialogovém okně Zobrazit definici zobrazují různé ovládací prvky. Můžete provádět následující operace:

  • vytvořit nové jednoduché zobrazení, ve kterém můžete určit obrazovku, tabulku, skupinu a filtr,

  • vytvořit nové kombinované zobrazení, ve kterém můžete určit horní a dolní zobrazení.

Zobrazení dialogového okna

V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Další zobrazení. Klepněte na tlačítko Nový.

Podrobnosti

Možnost Jednoduché zobrazení

Určuje, že bude vytvořeno nové jednoduché zobrazení. Jestliže vyberete tuto možnost, otevře se dialogové okno Definice zobrazení s ovládacími prvky určenými podle potřeby k definování obrazovky, tabulky, skupiny a filtru.

Možnost Kombinované zobrazení

Určuje nové zobrazení, které je kombinací dvou existujících. Můžete například v horním podokně zobrazit Ganttův diagram a v dolním podokně Formulář úkolů. Jestliže vyberete tuto možnost, otevře se dialogové okno Definice zobrazení s ovládacími prvky umožňujícími výběr zobrazení do horního a dolního podokna.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×