Dialogové okno Definovat data obrazce

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

K jednotlivým obrazcům ve výkresu mohou být přidružena data v dialogovém okně Data obrazce (dříve Vlastní vlastnosti).

Poznámka : Pokud je aplikace spuštěna ve vývojářském režimu, zobrazí se v tomto dialogovém okně dodatečné možnosti. Vývojářský režim zapnete tak, že v nabídce Nástroje klepnete na příkaz Možnosti. Poté na kartě Upřesnit zaškrtněte políčko Spustit ve vývojářském režimu.

Popisek

Udává název dat. Popisek se zobrazí vedle pole, do kterého uživatel vkládá data. Popisek se skládá z alfanumerických znaků včetně podtržítka (_).

Jméno

Určuje název data v tabulce ShapeSheet. Například pokud používáte název umístění, tabulce ShapeSheet zobrazí název řádku Prop.umístění. Tato možnost umožňuje vývojářům publikum nemůže ovládat názvy řádků pro psaní vzorců, kód a tak dál.

Možnost Název je k dispozici pouze tehdy, pracujete-li ve vývojářském režimu.

Typ

Udává datový typ hodnoty dat:

Řetězec:  Alfanumerická data.

Číslo:  Číselná data.

Pevný seznam:  Pevný seznam možností, ze kterého si uživatel může vybrat. Tento seznam je definován v poli Formát.

Variabilní seznam:  Seznam možností, ze kterého si uživatel může vybrat nebo do kterého může přidat novou položku. Tento seznam je definován v poli Formát.

Logická hodnota:  Data s logickou hodnotou (TRUE/FALSE).

Měna:  Peněžní data používající místní nastavení systému Microsoft Windows pro desetinná čísla a měnové symboly.

Datum:  Údaje o datu a čase. Typ kalendáře je nastaven v seznamu Kalendář a ovlivňuje výběry formátování dat, která jsou k dispozici v seznamu Formát.

Trvání:  Perioda trvání v čase.

Jazyk

Určuje jazyk spojený s datovými typy Datum a Řetězec. Aplikace Visio používá toto nastavení ke správnému zobrazení data a času.

Formát

Udává způsob, jakým se zobrazují zadaná data. Způsob použití tohoto pole závisí na nastaveních Typ a Kalendář.

  • Chcete-li vybrat datové typy řetězec, číslo, měna, datum a trvání, klepněte na šipku Formát a vyberte ze seznamu formátů, které jsou k dispozici.

  • Datové typy pevného a variabilního seznamu získáte tak, že vložíte položky seznamu oddělené středníky (;). Například „červená;černá;zelená“ nastaví seznam tak, aby obsahoval položky červená, černá a zelená. Pokud je datovým typem pevný seznam, musí uživatel vybrat jednu ze tří možností. Pokud jde o variabilní seznam, může uživatel vybrat jednu ze tří možností nebo může vložit jakákoliv jiná data, a tím je přidat k seznamu.

Poznámka : Pole Formát není dostupné pro datový typ logická hodnota. V takovém případě má uživatel dvě možnosti: TRUE a FALSE.

Kalendář

Nastavuje typ kalendáře pro použití s vybraným jazykem: arabský (Hidžra) – islámský, hebrejský měsíční (židovský), období Saka (hinduistický) nebo západní (gregoriánský). Typ kalendáře ovlivňuje možnosti dostupné v seznamu Formát. Jakmile uživatel zadá datum, bude převedeno na datum ve vybraném kalendáři.

Hodnota

Obsahuje počáteční hodnotu dat.

Objeví se výzva

Určuje popisný nebo instruktivní text, který se zobrazí poté, co byla vybrána vlastnost v dialogovém okně Data obrazce, nebo když je kurzor myši nastaven na popisku dat v okně Data obrazce.

Klíč řazení

Určuje umístění dat v dialogovém okně Data obrazce a v okně Data obrazce. Například některá položka s klíčem řazení „a“ se zobrazí nad jinou s klíčem řazení „b“. V dialogovém okně Definovat data obrazce se vlastnosti zobrazí v pořadí, v jakém byly vytvořeny.

Možnost Klíč řazení je k dispozici pouze tehdy, když pracujete ve vývojářském režimu.

Zeptejte se na přímé

Vyzve uživatele, aby vložili data obrazce při vytváření instancí obrazce nebo při duplikaci či kopírování obrazce.

Možnost Dotaz při umístění je dostupná pouze při práci ve vývojářském režimu.

Skryté

Skrývá vlastnost před uživatelem. Tato volba je užitečná pro vývojáře řešení, kteří potřebují mít uloženy vlastnosti určitých operací, jež však nemusí být viditelné pro uživatele.

Možnost Skryté je k dispozici pouze ve vývojářském režimu.

Seznam vlastností

Podává výčet vlastností definovaných pro vybraný obrazec nebo pro sadu dat. Vyberte vlastnost, tu pak upravte nebo odstraňte.

Nový

K seznamu vlastních vlastností přidá novou vlastnost.

Odstranit

Odstraní vybranou vlastnost.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×