Dialogové okno Definice zobrazení

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Dialogové okno Definice zobrazení slouží k vytvoření, zobrazení nebo změně definice zobrazení. Ovládací prvky dialogového okna se liší podle toho, zda pracujete s jednoduchým zobrazením, například Ganttovým diagramem nebo síťovým diagramem, nebo kombinovaným zobrazením, například zobrazením Zadávání úkolů nebo Přidělení zdrojů. Pomocí tohoto dialogového okna lze provést následující kroky:

  • zobrazit nebo upravit existující zobrazení, například zobrazení Seznam zdrojů nebo Používání úkolů,

  • vytvořit nové zobrazení zadáním příslušného zobrazení, tabulky, skupiny a filtru,

  • zadat, zda chcete název zobrazení zahrnout do nabídky Zobrazení.

Zobrazení dialogového okna

V Projectu 2016, 2013 a 2010: na kartě zobrazení klikněte na Další zobrazení a potom klikněte na Další zobrazení. Klikněte na Nový, klikněte na jednoduché zobrazení nebo kombinované zobrazení a klikněte na OK. Nebo vyberte existující zobrazení a potom klikněte na Upravit nebo Kopírovat.

V aplikaci Project 2007: na kartě zobrazení klikněte na tlačítko Další zobrazení. Klikněte na Nový, klikněte na jednoduché zobrazení nebo kombinované zobrazení a klikněte na OK. Nebo vyberte existující zobrazení a potom klikněte na Upravit nebo Kopírovat.

Podrobnosti

Jednoduché zobrazení

Obecné informace o zobrazení

Název:     Určuje název zobrazení.

Obrazovka:     Určuje typ obrazovky, například Ganttův diagram, seznam zdrojů nebo formulář úkolu. Pokud upravujete nebo kopírujete existující zobrazení, toto pole pojmenuje použitou obrazovku podle vybraného zobrazení. Při vytváření nového zobrazení můžete typ obrazovky vybrat v tomto poli. Tato obrazovka stane strukturou nového zobrazení.

Obsah zobrazení

Tabulka:     Určuje tabulku, která se má v zobrazení případně použít k uspořádání polí s údaji. Vybraný typ obrazovky určuje, zda jsou tabulky povoleny a zda se má jednat o tabulku úkolů nebo zdrojů. Pokud tabulku u daného typu obrazovky nelze použít, pole Tabulka je nedostupné (neaktivní). Další informace o tabulkách vyhledáte zadáním dotazu „dostupné tabulky“ v nápovědě. Můžete také v dialogovém okně Definice tabulky vytvořit vlastní tabulku, kterou poté použijete v novém nebo upraveném zobrazení.

Skupina:     Určuje skupinu, která se má v zobrazení případně použít ke kategorizaci úkolů nebo zdrojů v projektu. Další informace o skupinách úkolů vyhledáte zadáním dotazu „dostupné skupiny“ v nápovědě. Můžete také v dialogovém okně Definice skupiny vytvořit vlastní skupinu, kterou poté použijete v novém nebo upraveném zobrazení.

Filtr:     Určuje filtr, který se má případně v zobrazení použít k zvýraznění vybraných informací o projektu. Typ vybrané obrazovky určuje, jestli můžete vybrat filtr úkolů nebo zdrojů. Další informace o filtrech vyhledáte zadáním dotazu „dostupné filtry“ v nápovědě. Můžete také v dialogovém okně Definice filtru vytvořit vlastní filtr, který poté použijete v novém nebo upraveném zobrazení.

Zaškrtávací políčka

Zvýrazňovací filtr:     Zformátuje úkoly nebo zdroje, které splňují kritéria filtru, jinak než ostatní úkoly či zdroje. Pokud chcete nastavit formát zvýrazněného textu, klikněte na možnost Styly textu v nabídce Formát. U nových úkolů toto políčko ve výchozím nastavení není zaškrtnuto, takže se zobrazují pouze úkoly nebo zdroje, které splňují kritéria filtru.

Zobrazit v nabídce:     Ukáže název zobrazení v nabídce Zobrazení nebo na panelu zobrazení. Zrušením zaškrtnutí políčka název zobrazení skryjete. Ve výchozím nastavení není políčko u nových úkolů zaškrtnuté.

Kombinované zobrazení

Název:     Určuje název zobrazení.

Horní:     Otevře zobrazení, které leží v horní části kombinovaného zobrazení.

Dolní:     Otevře zobrazení, které leží v dolní části kombinovaného zobrazení.

Zobrazit v nabídce:     Ukáže název zobrazení v nabídce Zobrazení nebo na panelu zobrazení. Zrušením zaškrtnutí políčka název zobrazení skryjete. Ve výchozím nastavení není políčko u nových úkolů zaškrtnuté.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×