Dialogové okno Definice tabulky

Dialogové okno Definice tabulky slouží k vytvoření, kontrole nebo změně definice tabulky. Máte tyto možnosti:

  • zkontrolovat nebo upravit definici stávající tabulky, jako je Tabulka nákladů nebo Zadávání úkolů,

  • vytvořit novou tabulku zadáním polí, nadpisů a zarovnání, které mají být zahrnuty,

  • změnit uspořádání sloupců v tabulce.

Zobrazení dialogového okna

V  nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Tabulka a  potom klepněte na příkaz Další tabulky. Chcete-li zkontrolovat nebo vytvořit tabulku úkolů, klepněte na přepínač Úkol. Chcete-li zkontrolovat nebo vytvořit tabulku zdrojů, klepněte na přepínač Zdroj. Klepněte na tlačítko Nová nebo vyberte stávající tabulku a klepněte na tlačítko Upravit nebo Kopírovat.

Podrobnosti

Obecné informace o tabulce

Název:     Určuje název tabulky.

Zobrazit v nabídce:     Zobrazí název tabulky v podnabídce Tabulka. Chcete-li název tabulky skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka. Při výchozím nastavení je zaškrtnutí tohoto políčka pro nové tabulky zrušené.

Příkazová tlačítka

Vyjmout řádek:     Odebere vybraný řádek z tabulky definice tabulky a dočasně ho uloží do Schránka. I když tato akce odebere z tabulky pole, neodebere z tohoto pole data.

Kopírovat řádek:     Duplikuje vybraný řádek v tabulce definice tabulky a dočasně ho uloží do složky Schránka.

Vložit řádek ze schránky:     Vloží poslední řádek, který jste vyjmuli nebo zkopírovali z tabulky definice tabulky, nad vybraný řádek.

Vložit řádek:     Přidá prázdný řádek do tabulky definice tabulky nad vybraný řádek.

Odstranit řádek:     Trvale odebere vybraný řádek z tabulky definice tabulky. I když tato akce odebere z tabulky pole, neodebere z tohoto pole data.

Tabulka definice tabulky

V tabulce definice tabulky naleznete následující pole. Informace v jednotlivých řádcích představují sloupec, který bude nakreslen v tabulce. První řádek definuje první sloupec tabulky. Druhý řádek definuje druhý sloupec v tabulce atd.

Název pole:     Určuje název pole, jehož informace bude obsahovat sloupec tabulky. Klepněte do pole Název pole, klepněte na šipku a vyberte příslušné pole. Pokud jste vybrali v dialogovém okně Další tabulky možnost Úkol, budou uvedena všechna pole úkolů. Pokud jste v dialogovém okně Další tabulky vybrali možnost Zdroj, budou uvedena všechna pole zdrojů.

Zarovnání dat:     Určuje umístění dat v buňce: doleva, na střed, doprava. Klepněte do pole Zarovnání dat, klepněte na šipku a vyberte zarovnání, které chcete použít u vybraného pole. Při výchozím nastavení jsou data zarovnána doprava.

Šířka:     Určuje šířku sloupce pro toto pole. Při výchozím nastavení je šířka nastavena na hodnotu 10.

Nadpis:     Určuje název záhlaví sloupce v případě, že chcete, aby se lišil od názvu pole. Tato možnost je užitečná zejména tehdy, když se jedná o vlastní pole, jako například Číslo1 nebo Text3.

Zarovnání nadpisu:     Určuje umístění nadpisu v záhlaví sloupce: nalevo, na střed nebo napravo. Při výchozím nastavení je nadpis zarovnaný na střed.

Zalamování záhlaví:     Určuje, zda je možné zalomit záhlaví sloupce na více řádků v případě, že zabere více místa. Pokud je tato možnost nastavena na Ne, záhlaví sloupce se v případě, že je delší než šířka sloupce, odsekne.

Možnosti formátu v tabulce

Formát data:     Určuje, jak se zobrazí v tabulce datum. Klepnutím na možnost Výchozí vyberete formát data zadaný na kartě Zobrazení v dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje).

Výška řádku:     Určuje výšku řádků tabulky. Vyberete-li například hodnotu 3, bude výška řádku 3 krát vyšší, než je standardní výška řádku.

Uzamknout první sloupec:     Uzamkne levý sloupec v tabulce (obvykle číslo ID nebo název), takže se neposune mimo zobrazení. Informace v uzamknutém sloupci nelze v tabulce upravit.

Automaticky upravit výšku řádků záhlaví:     Nastaví výšku řádků záhlaví tak, aby vyhovovala zalamování slov do více řádků v záhlaví pole. Pokud toto políčko není zaškrtnuté a text v záhlaví je příliš široký nebo dlouhý, aby se vešel do prostoru, který je k dispozici v aktuálním nastavení, nebude zbytek textu vidět. Toto políčko je při výchozím nastavení zaškrtnuté.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×