Dialogové okno Definice skupiny

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V dialogovém okně Definice skupiny můžete vytvořit, zobrazit nebo změnit definici objektu typu Skupina. Můžete:

  • zobrazit nebo upravit existující definici skupiny, jako je Kritická skupina nebo Přetížená skupina,

  • vytvořit novou skupinu zadáním polí, podle kterých mají být informace seskupeny,

  • definovat seskupení více vnořených úrovní a vytvořit tak skupiny v rámci jiných skupin,

  • určit písmo, barvu a vzorek seskupení.

Zobrazení dialogového okna

Použití zobrazení List ve kterém chcete použít skupiny. Dostupné jsou různé možnosti podle toho zda Zobrazení úkolů, Zobrazení zdrojů nebo použití zobrazení.

V projectu 2016, 2013 nebo 2010: na kartě zobrazení klikněte na Seskupit podle a pak klikněte na Další skupiny. Klikněte na Nový nebo vyberte existující skupinu a pak klikněte na Upravit nebo Kopírovat.

V aplikaci Project 2007: V nabídce projekt, přejděte na Seskupit podle a pak klikněte na Další skupiny. Klikněte na Nový nebo vyberte existující skupinu a pak klikněte na Upravit nebo Kopírovat.

Podrobnosti

Název skupiny

Název:     Určuje název skupiny.

Zobrazit v nabídce:     Ukáže název skupiny v podnabídce Seskupit podle nabídky Projekt. Pokud nechcete skupinu zobrazit v podnabídce, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Ve výchozím nastavení není políčko zaškrtnuté.

Tabulka pro definici skupiny

V tabulce pro definici skupiny můžete vybrat pole, podle kterých chcete informace seskupovat.

Název pole:     Určuje názvy polí, podle kterých se mají informace seskupit. V prvním řádku Seskupit podle klikněte do pole Název pole, klikněte na šipku a potom v rozevíracím seznamu vyberte pole, podle kterého chcete obsah seskupit. Pokud chcete v rámci skupin mít ještě podskupiny, vyberte příslušná pole vnořené skupiny v druhém, třetím a čtvrtém řádku.

Typ pole:     Určuje, zda skupiny pracuje nad úkoly, Zdroje nebo nad přiřazeními. Pokud je zobrazen seznam úkolů, je v tomto sloupci uvedeno Úkol. Pokud je zobrazen seznam zdrojů, je v tomto sloupci uvedeno Zdroj. Pokud je zobrazeno používání úkolů, je v tomto sloupci uvedeno Úkol. Pokud je v zobrazení Používání úkolů zaškrtnuto políčko Neseskupovat úkoly, ale přiřazení, zobrazí se v tomto sloupci Přiřazení. Pokud je zobrazeno používání zdrojů, je v tomto sloupci uvedeno Zdroj. Pokud je v zobrazení Používání zdrojů zaškrtnuto políčko Neseskupovat zdroje, ale přiřazení, zobrazí se v tomto sloupci Zdroj.

Řazení:     Určuje, zda má být skupina seřazena vzestupně nebo sestupně.

Neseskupovat úkoly, ale přiřazení:     Určuje, zda se bude jednat o seskupení podle úkolů, nebo přiřazení. Jestliže v zobrazení Používání úkolů chcete informace seskupovat podle přiřazení, zaškrtněte toto políčko. Hodnota ve sloupci Typ pole se změní na Přiřazení. Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze v zobrazení úkolů a je užitečné jen při práci v zobrazení Používání úkolů. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Neseskupovat zdroje, ale přiřazení:     Určuje, zda se bude jednat o seskupení podle zdrojů, nebo přiřazení.Jestliže v zobrazení Používání zdrojů chcete informace seskupovat podle přiřazení, zaškrtněte toto políčko. Hodnota ve sloupci Typ pole se změní na Přiřazení. Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze v zobrazení zdrojů a je užitečné jen při práci v zobrazení Používání zdrojů. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Zobrazit souhrnné úkoly:     Zobrazuje souhrnné úkoly a hodnoty s jejich dílčími úkoly, které byly seskupeny. Do souhrnného úkolu se zahrnou pouze jedinečné hodnoty. Předpokládejme například, že seskupujete podle práce a zaškrtli jste políčko Zobrazit souhrnné úkoly. Pokud je pod souhrnným úkolem úkol na 8 hodin a k souhrnnému úkolu je přiřazen zdroj na 2 hodiny, souhrnný úkol ve skupině bude na 10 hodin, nikoli na 18 hodin. Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze ve zobrazení úkolů a v případě, že je zrušeno zaškrtnutí políčka Neseskupovat úkoly, ale přiřazení. Ve výchozím nastavení není políčko zaškrtnuté.

Skupinový rámeček Seskupit podle nastavení pro

V tomto skupinovém rámečku můžete určit možnosti, pomocí kterých lze upravit vzhled záhlaví skupin a buněk pro pole, které je aktuálně vybráno v poli Název pole v tabulce pro definici skupiny.

Písmo:     Zobrazí písmo pro záhlaví skupin pro vybrané pole.

Tlačítko Písmo:     Otevře dialogové okno Písmo, které lze použít ke změně písma záhlaví skupin pro vybrané pole, jeho řezu, velikosti a barvy.

Pozadí buněk:     Určuje barvu pozadí buněk pro záhlaví skupin pro vybrané pole.

Vzorek:     Určuje barvu vzorku výplně pozadí buněk pro záhlaví skupin pro vybrané pole.

Definovat intervaly skupin:    Otevře dialogové okno Definovat intervaly skupin, které lze použít k určení intervalů pro skupiny a počáteční hodnoty pro vybrané pole. Pokud například seskupujete množství Práce namísto samostatného seskupení pro každou z různých hodnot práce (1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny a tak dále), můžete zadat seskupení v 4hodinových intervalech. První seskupení pak bude pro 0–4 hodiny, druhé pro 5–8 hodin, třetí pro 9–12 hodin a tak dále.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×