Dialogové okno Definice masky kódu

Dialogové okno Definice masky kódu slouží k vytvoření, zobrazení nebo úpravě alfanumerického formátu (neboli masky) pro vlastní pole kódu osnovy nebo kódu osnovy organizace. Kódy osnovy jsou vlastní značky pro úkoly, které mají shodné vlastnosti, například A.45687.c nebo MGR. Lze je použít k seskupení úkolů, zdrojů nebo projektů do hierarchické struktury, která je pro uživatele při prohlížení projektu smysluplná. Můžete například vytvořit kódy osnovy představující kódy funkcí nebo kódy účetních nákladů souvisejících s úkoly. Jedno z polí kódu osnovy pak můžete použít k přiřazení příslušných kódů osnovy k odpovídajícím úkolům. Je také možné zobrazit souhrnné (neboli Zahrnutí) informace o Skupina. Můžete provádět následující akce:

  • definovat formát kódu osnovy (včetně posloupnosti, délky a Znak oddělovače seznamu),

  • zobrazit náhled formátu kódu osnovy.

Zobrazení dialogového okna

Jste-li Správce, můžete rezervovat Globální šablona organizace a pak upravit kódy osnovy organizace. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Vlastní nastavení a pak klepněte na příkaz Pole. Klepněte na přepínač Úkol, Zdroj nebo Projekt. V rozevíracím seznamu Typ klepněte na položku Kód osnovy. V seznamu Pole klepněte na jedno z 10 polí KódOsnovy a pak klepněte na tlačítko Vyhledávání. V případě potřeby roztáhněte oddíl klepnutím na tlačítko Maska kódu. Klepněte na tlačítko Maska úprav. (Nejste-li správce projektu s oprávněním upravovat kódy osnovy organizace, má tlačítko název Zobrazit masku.)

Podrobnosti

Pole Náhled kódu

Zobrazuje ukázku zobrazení kódu osnovy včetně posloupnosti, délky a oddělovačů definovaných v tabulce Maska kódu.

Tabulka Maska kódu

Tabulka Maska kódu slouží k zadávání různých řádků pro jednotlivé úrovně osnovy, které definujete. Jednotlivé úrovně jsou postupně vytvářeny nad sebou a tvoří tak úplnou masku kódu osnovy.

Úroveň:    Označuje úroveň osnovy odpovídající definované masce kódu. Při zadání další masky kódu je hodnota v tomto poli automaticky zvětšena.

Posloupnost:    Zadejte typ znaku pro masku kódu. K dispozici jsou možnosti Čísla, Velká písmena, Malá písmena a Znaky. Tuto kombinaci použijte k formátování kódu osnovy tak, aby odpovídal kódům ve vaší organizaci nebo schématu, které jste v projektu vytvořili pro vlastní účely.

Délka:    Zadejte číslo představující požadovanou délku této úrovně kódu osnovy. Je-li například první část kódu tvořena vždy třemi znaky, zadejte 3. Pokud může mít kód osnovy libovolnou délku, vyberte položku Libovolná. Maximální délka kódu osnovy je 255 znaků.

Oddělovač:    Zadejte znak, který bude oddělovat jednotlivé úrovně kódů osnovy. Výchozím oddělovačem je tečka.

Poznámka : 

  • Chcete-li kód osnovy přiřadit k úkolu nebo zdroji, otevřete tabulkové zobrazení úkolu nebo zdroje a klepněte na pole vpravo od místa, kam chcete vložit pole s kódem osnovy. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Sloupec. V rozevíracím seznamu Název pole vyberte název definovaného pole kódu osnovy. Pro jednotlivé úkoly nebo zdroje zadejte odpovídající kód osnovy. Vlastní kódy osnovy jsou uvedeny také na kartě Vlastní pole v dialogových oknech Informace o úkolu a Informace o zdroji.

  • Kódy osnovy projektu můžete v hlavním projektu použít stejným způsobem jako kódy osnovy úkolu nebo zdroje. Vlastní kódy osnovy projektu můžete také zobrazit a přiřadit k nim hodnoty v dialogovém okně Informace o projektu.

  • Pokud chcete v tabulkovém zobrazení úkolů nebo zdrojů seskupit úkoly nebo zdroje podle kódu osnovy, přejděte v nabídce Projekt na příkaz Seskupit podle a klepněte na příkaz Další skupiny. V dialogovém okně Další skupiny klepněte na tlačítko Nová. V poli Název pole vyberte vlastní definovaný kód osnovy. Klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Použít. Tabulka bude seskupena podle kódu osnovy.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×