Dialogové okno Definice kódu WBS

Dialogové okno Definice kódu WBS můžete použít k vytvoření, zobrazení nebo kontrole jednotného formátu kódu WBS nebo masky. Kódy WBS jsou obecně jedinečné, to znamená, že každý úkol má samostatný kód WBS. Použití pole WBS je užitečné zejména, pokud vaše společnost používá pro správu projektů zvláštní systém kódů WBS. Můžete:

  • Definovat formát kódu WBS, včetně posloupnosti, délky a oddělovače pro kód WBS.

  • Představit umístění úkolů v hierarchické struktuře projektu.

  • Použít určitý formát vhodný pro způsob zobrazení projektu.

Zobrazení dialogového okna

Pokud chcete toto dialogové okno otevřít, klikněte v jakémkoli zobrazení v nabídce Projekt na WBS a potom klikněte na Definovat kód.

Podrobnosti

Náhled a předpona kódu WBS

Náhled kódu:     Zobrazuje vzorový kód WBS na základě zadaných možností.

Předpona kódu projektu:     Definuje předponu, která se přidá před kód WBS pro každý úkol v aktivním projektu.

Tabulka Maska kódu

Tabulka masky kódu slouží k definování kódů WBS. Zadejte různé řádky pro jednotlivé úrovně WBS, které definujete. Jednotlivé úrovně se postupně vytváří nad sebou a tvoří tak úplnou masku kódu WBS.

Úroveň:    Označuje úroveň osnovy, která odpovídá definované masce kódu WBS. Toto pole se automaticky zvětší při zadání každé další masky kódu.

Posloupnost:    Zadejte typ znaku pro masku kódu. K dispozici jsou možnosti Čísla (uspořádaná), Velká písmena (uspořádaná), Malá písmena (uspořádaná) a Znaky (neuspořádané).

Délka:     Zadejte číslo představující požadovanou délku této úrovně kódu osnovy. Pokud může mít kód WBS libovolnou délku, klikněte na Libovolná. Maximální délka celého kódu WBS je 255 znaků.

Oddělovač:     Zadejte znak, který bude oddělovat jednotlivé úrovně kódů WBS. Výchozím oddělovačem je tečka.

Zaškrtávací políčka

Generovat kód WBS pro nový úkol:     Označuje, že Microsoft Office Project vygeneruje kód WBS při vytváření nového úkolu.

Ověřit jedinečnost nově vytvořených kódů WBS:     Vynutí jedinečnost při úpravách kódu WBS pro úkol. Pokud zadáte kód WBS, který už je v projektu použitý, Project zobrazí zprávu oznamující, že kód je duplicitní.

Poznámky: 

  • Pokud chcete úkolu přiřadit kód WBS, klikněte v seznamu úkolů na pole vpravo od místa, kam chcete vložit pole kódu WBS. V nabídce Vložit klikněte na Sloupec. V poli Název pole klikněte na WBS. Pro každý úkol se zobrazí kód WBS odpovídající úrovni osnovy úkolu.

  • Pokud chcete provést řazení podle kódu WBS, přejděte v nabídce Projekt na Seřadit a pak klikněte na Seřadit podle. V poli Seřadit podle klikněte Kód WBS.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×