Dialogové okno Definice šablony

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Dialogové okno Definice šablony umožňuje zkontrolovat a upravit obsah nebo formátování informací v uzlu síťového diagramu. Šablona je konkrétní nastavení uzlu síťového diagramu, které potom můžete spojit s určitými typy úkolů, například kritickými úkoly nebo milníky. Dialogové okno nabízí následující funkce:

  • určení polí s informacemi, které budou zobrazeny v uzlu, například Název zdroje, Zahájení a Dokončení;

  • nastavení umístění polí v uzlu; můžete například nastavit pole Doba trvání do levého dolního rohu a pole Předchůdci do pravého dolního rohu;

  • změna typu, stylu a velikosti písma,

  • úprava vodorovného a svislého zarovnání textu v uzlech.

Zobrazení dialogového okna

Otevřete zobrazení Síťový diagram. V nabídce Formát klepněte na příkaz Styly uzlů. Klepněte na tlačítko Další šablony. Klepněte na tlačítko Nová. Můžete také vybrat stávající šablonu a klepnout na tlačítko Kopírovat nebo Upravit.

Podrobnosti

Pole název šablony

Zobrazuje název šablony. Jedná-li se o novou nebo kopírovanou šablonu, zadejte požadovaný název.

Oddíl Formát buněk

V této části můžete určit, která pole se v této šabloně zobrazí.

Zobrazit data z úkolu ID:     Zobrazí možnosti formátování aktuálně vybraného typu úkolu v poli náhledu. Po zadání nebo výběru ID úkolu se informace o daném úkolu zobrazí v poli náhledu. Chcete-li v náhledu namísto skutečných dat zobrazit zástupná data, hodnotu v tomto poli vymažte.

Rozvržení buněk:     Otevře dialogové okno Rozvržení buněk umožňující definovat počet řádků a sloupců šablony.

Náhled:     Zobrazuje aktuálně definovaný uzel síťového diagramu a veškeré změny provedené v tomto dialogovém okně.

Zvolte buňky:     Obsahuje mřížku umožňující vybrat pole, jejichž obsah chcete v daném umístění zobrazit. Chcete-li buňku vymazat, vyberte v seznamu první možnost (prázdnou hodnotu). Zobrazené možnosti formátování odpovídají vybrané buňce. Výběr možností formátování pro více buněk můžete provést stisknutím klávesy CTRL, klepnutím na buňky, které chcete formátovat, a nastavením pouze možností, jež chcete použít u všech vybraných buněk.

Volby formátování textu

Písmo:     Otevře dialogové okno Písmo, v němž můžete zadat písmo, styl a velikost vybrané buňky.

Omezit text v buňce:     Určuje maximální počet řádků textu vybrané buňky. Pokud se vybraná buňka stane díky tomuto nastavení nejvyšší buňkou řádku, nastaví také výšku buněk celého řádku šablony.

Vodorovné zarovnání:     Určuje vodorovné zarovnání textu vybrané buňky: doleva, na střed nebo doprava.

Zobrazit popisek v buňce:     Zobrazí popisek, který je umístěn před datovým prvkem ve vybrané buňce. Chcete-li zobrazit popisek, zaškrtněte políčko. Ve výchozím nastavení je v uzlu zobrazen název pole. Můžete zadat jiný popisek.

Svislé zarovnání:     Určuje svislé zarovnání textu vybrané buňky: nahoru, na střed nebo dolů.

Formát data:     Určuje formát data pro vybranou buňku. Výchozí formát data je nastaven na kartě Zobrazení v dialogovém okně Možnosti (nabídka Nástroje).

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×