Dialogové okno Další možnosti časové osy

Možnosti v tomto dialogovém okně určují zobrazení časového měřítka a data na časové ose aplikace Microsoft Office Visio.

Měřítko

Časové měřítko

Vyberte jednotky časového měřítka pro časovou osu (Sekundy, Minuty, Hodiny, Dny, Týdny, Měsíce, Čtvrtletí nebo Roky). Jednotlivé zadané jednotky časového měřítka budou zobrazeny na časové ose, zaškrtnete-li políčko Zobrazit dočasné značky časového měřítka na časové ose.

Týden začíná dnem

Vyberte den zahájení týdne na časové ose. (Tento rozevírací seznam je k dispozici pouze tehdy, je-li v rozevíracím seznamu Časové měřítko vybrána položka Týdny.)

Začátek fiskálního roku

Vyberte den zahájení fiskálního roku. (Tento rozevírací seznam je k dispozici pouze tehdy, je-li v rozevíracím seznamu Časové měřítko vybrána položka Čtvrtletí.)

Poznámka : Rozevírací seznam zobrazí ve výchozím nastavení kalendář s aktuálním rokem, tento rok však nebude na časové ose zobrazen.

Možnosti zobrazení data

Jazyk časové osy

V tomto rozevíracím seznamu vyberte jazyk, který chcete použít pro formátování data na časové ose. Formát data a všechny milníky a intervaly budou na časové ose zobrazeny v zadaném jazyce.

Poznámka : Pokud soubor výkresu časové osy odešlete jinému uživateli, zobrazí se formát data na časové ose v jazyce zadaném v tomto rozevíracím seznamu.

Zobrazit čas zahájení a dokončení na obrazci časové osy

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li na časové ose zobrazit čas zahájení a dokončení.

Formát

V rozevíracím seznamu možností formátování vyberte požadovaný formát obrazce časové osy. Data zahájení a dokončení se zobrazí ve vybraném formátu.

Zobrazit dočasné značky časového měřítka na časové ose

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li na časové ose zobrazit všechny časové jednotky.

Zobrazit datum na dočasných značkách časového měřítka

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li na časové ose zobrazit všechny dočasné značky. (Toto zaškrtávací políčko je k dispozici pouze v případě, je-li zaškrtnuto políčko Zobrazit dočasné značky časového měřítka na časové ose.)

Formát milníku

V rozevíracím seznamu možností formátování vyberte požadovaný formát obrazce milníku. Data zahájení a dokončení se zobrazí ve vybraném formátu.

Formát intervalu

V rozevíracím seznamu možností formátování vyberte požadovaný formát obrazce intervalu. Data zahájení a dokončení se zobrazí ve vybraném formátu.

Automaticky aktualizovat datum při přesunutí značek

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li automaticky aktualizovat data u obrazců značek, milníků a intervalů, dojde ke změně jejich umístění.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×