Dialogové okno Chování (karta Umístění)

Určuje reakce Obrazec 2D při Obrazec 2DAutomatické rozložení.

Reakce na změnu umístění

Určuje reakce dvojrozměrného obrazce (2D) na Obrazec 2DAutomatické rozloženíDynamická spojnice a zda bude zahrnut do automatického rozložení. Můžete zadat, že dynamická spojnice bude moci zjistit obrazec 2D, aby vedla kolem něj a nepřekřížila jej. Obrazec 2D, který je zahrnut do automatického rozložení a který může být zjištěn dynamickou spojnicí, se nazývá Obrazec 2DAutomatické rozloženíDynamická spojniceUmístitelný obrazec.

 • Určuje aplikace Visio: Umožňuje aplikaci Microsoft Office Visio určit, kdy bude obrazec umístitelný, a to podle typu spojnice, kterou k obrazci připevníte. Obrazec bude umístitelný tehdy, jestliže k němu připevníte dynamickou spojnici.

 • Rozložit a směrovat: Obrazec 2D bude umístitelný vždy. Bude zjištěn dynamickou spojnicí a bude vždy zahrnut do automatického rozložení.

 • Nerozkládat a nesměrovat: Obrazec 2D nebude nikdy umístitelný. Nebude zjištěn dynamickou spojnicí a nebude zahrnut do automatického rozložení.

Umístění

 • Při umísťování neposouvat: Určuje, že při automatickém rozložení nebude obrazec posunut.

 • Povolit jiným obrazcům umístění nahoře: Určuje, že při automatickém rozložení lze jiné obrazce umístit na vybraný obrazec.

Přesunutí obrazců při umístění

 • Při umístění odsouvat jiné obrazce: Určuje, zda obrazec při přemístění na stránku odsune jiné obrazce z cesty. Tato možnost může mít přednost před políčkem Při umístění odsouvat jiné obrazce na kartě Rozložení a směrování v dialogovém okně Vzhled stránky.

 • Usunout podle nastavení stránky: Obrazec bude reagovat podle nastavení stránky.

 • Neusouvat žádné obrazce: Obrazec nikdy neposune jiné obrazce, i když bude na kartě Rozložení a směrování zaškrtnuto políčko Při umístění odsouvat jiné obrazce.

 • Usouvat všechny obrazce: Obrazec vždy posune jiné obrazce, i když na kartě Rozložení a směrování nebude zaškrtnuto políčko Při umístění odsouvat jiné obrazce.

 • Při umístění nepovolit jiným obrazcům odsouvat tento obrazec: Určuje, že vybraný obrazec nebude odsunut, když budou na stránku přetaženy jiné obrazce, a to bez ohledu na položku vybranou v seznamu Při umístění odsouvat jiné obrazce.

Interakce se spojnicemi

 • Směrovat vodorovně skrz: Určuje, že dynamická spojnice může vést vodorovně obrazcem 2D (čára středem).

 • Směrovat svisle skrz: Určuje, že dynamická spojnice může vést svisle obrazcem 2D (čára středem).

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×