Dialogové okno Aktualizovat sestavu

Toto dialogové okno se vztahuje na sestavu, která je uložena jako obrazec aplikace Visio. Chcete-li k tomuto dialogovému oknu získat přístup, klepněte na obrazec sestavy pravým tlačítkem myši a klepněte na příkaz Aktualizovat sestavu.

Sestava

Obsahuje seznam definic sestav, které jsou uloženy v aktuálním výkresu, v instalační složce aplikace Microsoft Office Visio nebo ve složce kreslení aplikace Visio. To, které sestavy jsou v seznamu uvedeny, závisí na tom, zda je zaškrtnuto políčko Zobrazit pouze sestavy specifické pro výkres. Chcete-li změnit definici sestavy přidruženou k obrazci sestavy, vyberte jinou definici.

Změnit

Spustí Průvodce definicí sestavy, ve kterém bude možné změnit vybranou definici sestavy.

Procházet

Umožňuje vyhledat definici sestavy uloženou v souboru, který se nenachází ve výchozích umístěních.

Popis

Popisuje vybranou definici sestavy.

Zobrazit pouze sestavy specifické pro výkres

Označuje, zda je seznam definic sestavy omezen na sestavy, které souvisejí s otevřeným výkresem. Pokud je zaškrtnutí tohoto políčka zrušeno, budou uvedeny všechny sestavy.

Uložit sestavu s

Určuje, kde je definice sestavy uložena.

Kopie definice sestavy  Uloží kopii definice sestavy s obrazcem, který obsahuje generovanou sestavu. Změny provedené v původní definici sestavy nebudou mít vliv na obrazec sestavy. Je však možné upravit definici sestavy uloženou s obrazcem.

Odkaz na definici sestavy  Propojuje obrazec, který obsahuje generovanou sestavu, a definici sestavy. Změny provedené v definici sestavy budou mít při příští aktualizaci sestavy vliv na sestavu uloženou v obrazci.

Tip : Chcete-li sdílet výkres s ostatními a chcete-li, aby se jim zobrazila sestava, použijte možnost Kopie definice sestavy.

Spustit

Vytvoří sestavu založenou na definici vybrané sestavy a aktualizuje data v obrazci vybrané sestavy.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×