Dialogové okno Řadit

Dialogové okno Řadit slouží k řazení informací o úkolu nebo zdroji v aktuálním zobrazení podle zadaného pole. Máte tyto možnosti:

  • vybrat maximálně tří pole pro tři úrovně řazení,

  • vybrat, zda se má zobrazení seřadit vzestupně nebo sestupně,

  • určit, zda mají být položky trvale přečíslovány v souladu s řazením.

Zobrazení dialogového okna

Přejděte do zobrazení obsahujícího informace, které chcete seřadit. V nabídce Projekt přejděte na příkaz Seřadit a klepněte na položku Seřadit podle.

Podrobnosti

Skupinový rámeček Seřadit podle

Seřadit podle:     Určuje název primárního pole, podle kterého bude seřazeno aktuální zobrazení. Pokud aktuální zobrazení zobrazuje úkol, budou uvedena pouze pole úkolů. Pokud aktuální zobrazení zobrazuje zdroj, budou uvedena pouze pole zdrojů.

Vzestupně:     Seřadí úkoly nebo zdroje od nejnižší hodnoty po nejvyšší (A až Z a 1, 2, 3…).

Sestupně:     Seřadí úkoly nebo zdroje od nejvyšší hodnoty po nejnižší (Z až A a …3, 2, 1).

První skupinový rámeček Potom podle

Potom podle:     Určuje název druhotného pole, podle kterého bude seřazeno aktuální zobrazení. Aplikace Microsoft Office Project seřadí tyto informace podle primárního pole v rozevíracím seznamu Seřadit podle. V rámci tohoto řazení bude potom toto zobrazení seřazeno podle pole v tomto rozevíracím seznamu Potom podle.

Vzestupně:     Seřadí úkoly nebo zdroje od nejnižší hodnoty po nejvyšší (A až Z a 1, 2, 3…).

Sestupně:     Seřadí úkoly nebo zdroje od nejvyšší hodnoty po nejnižší (Z až A a …3, 2, 1).

Druhý skupinový rámeček Potom podle

Potom podle:     Určuje název třetího pole, podle něhož bude seřazeno aktuální zobrazení. Aplikace Project informace nejprve seřadí podle primárního pole v rozevíracím seznamu Seřadit podle. V rámci uvedeného řazení bude potom zobrazení seřazeno podle pole v prvním rozevíracím seznamu Potom podle. V rámci tohoto řazení bude potom zobrazení seřazeno podle pole v tomto druhém rozevíracím seznamu Potom podle.

Vzestupně:     Seřadí úkoly nebo zdroje od nejnižší hodnoty po nejvyšší (A až Z a 1, 2, 3…).

Sestupně:     Seřadí úkoly nebo zdroje od nejvyšší hodnoty po nejnižší (Z až A a …3, 2, 1).

Zaškrtávací políčka

Trvale přečíslovat úkoly:     Přečísluje ID úkolů podle nového pořadí řazení. Jedinečné ID úkolu zůstane nezměněné. Chcete-li přečíslovat úkoly, je třeba zaškrtnout také políčko Udržovat strukturu osnovy.

Tomuto nastavení věnujte pozornost vždy, když zadáváte nové řazení a označte, zda se jedná o řazení dočasné nebo trvalé.

Chcete-li obnovit původní číselné pořadí ID, klepněte před tím, než začnete provádět jakoukoli další akci, na příkaz Zpět Řazení v nabídce Úpravy.

Udržovat strukturu osnovy:     Seřadí úkoly nebo zdroje v rámci jejich struktury osnovy. Znamená to, že dílčí úkoly zůstanou se souhrnnými úkoly, zdroje s projekty a přiřazení se svými zdroji. Chcete-li použít řazení, které nezohledňuje strukturu osnovy, zaškrtnutí tohoto políčka zrušte. Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuté.

Příkazová tlačítka

Seřadit:     Změní uspořádání úkolů nebo zdrojů v závislosti na kritériích řazení.

Původní:     Vrátí nastavení v dialogovém okně na výchozí hodnoty.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×