Dialogové okno Časová osa, karty Nejnižší úroveň, Střední úroveň a Nejvyšší úroveň

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Na kartách Nejnižší úroveň, Střední úroveň a Nejvyšší úroveň v dialogovém okně Časová osa lze zadat možnosti formátování a zobrazení těchto tří úrovní časové osy v aktuálním zobrazení. Nejnižší úroveň se zobrazí v případě, že se rozhodnete zobrazit libovolnou ze tří dostupných úrovní. Střední úroveň se zobrazí tehdy, rozhodnete-li se zobrazit alespoň dvě ze tří dostupných úrovní. Nejvyšší úroveň se zobrazí při zobrazení všech tří dostupných úrovní. Ve výchozím nastavení se budou zobrazovat dvě úrovně: střední a nejnižší. Časová osa se zobrazuje v různých zobrazeních, jako je například Ganttův diagram, Používání úkolů a Diagram zdrojů. Můžete provést následující akce:

  • určit, zda chcete používat jednu, dvě či tři úrovně časových os;

  • vybrat časovou jednotku, která bude zobrazena u některé či všech úrovní časové osy;

  • zvolit popisek dat, který bude zobrazen u některé či všech úrovní časové osy;

  • zadat jiný typ časové osy pro jiné zobrazení používající časovou osu.

Zobrazení dialogového okna

Přejděte do zobrazení, jehož časovou osu chcete změnit. V nabídce Formát klepněte na příkaz Časová osa. Klepněte na kartu Nejnižší úroveň, Střední úroveň nebo Nejvyšší úroveň.

Podrobnosti

Formátování části nejnižší úrovně

Jednotky:    Určuje časovou jednotku pro nejnižší úroveň časové osy. Výchozí časovou jednotkou pro nejnižší úroveň jsou dny.

Počet:    Určuje interval mezi popisky jednotek u nejnižší úrovně časové osy. Pokud jsou jednotkou například týdny a zadáte hodnotu 2, bude osa rozdělena na dvoutýdenní úseky. Pro nejnižší úroveň časové osy je výchozí hodnotou hodnota 1.

Popisek:    Určuje formát data pro nejnižší úroveň časové osy, například 12. 12. 2008 nebo 12. prosince 2008. U nejnižší úrovně časové osy je výchozí popisek ve formátu P, Ú, S,... označujícím dny v týdnu.

Zarovnání:    Určuje, zda bude popisek u nejnižší úrovně časové osy zarovnán doleva, na střed nebo doprava. Ve výchozím nastavení je popisek zarovnán na střed.

Použít fiskální rok:    Určuje, zda má být v projektu zobrazen místo kalendářního roku fiskální rok. Pokud například fiskální rok 2009 projektu začíná 1. října 2008, bude v zobrazeních a výtiscích projektu s datem zobrazeno místo data Říjen 2008 datum Říjen 2009.

Oddělovací značky:    Zobrazí mezí popisky svislé oddělovací čáry. Chcete-li svislé čáry skrýt, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Formátování části střední úrovně

Jednotky:    Určuje časovou jednotku pro střední úroveň časové osy. Výchozí časovou jednotkou pro střední úroveň jsou týdny.

Počet:    Určuje interval mezi popisky jednotek u střední úrovně časové osy. Pokud jsou jednotkou například týdny a zadáte hodnotu 2, bude osa rozdělena na dvoutýdenní úseky. Pro střední úroveň časové osy je výchozí hodnotou hodnota 1.

Popisek:    Určuje formát data pro střední úroveň časové osy, například 12. 12. 2008 nebo 12. prosince 2008. U střední úrovně časové osy je výchozí popisek ve formátu 12. XII. 08.

Zarovnání:    Určuje, zda bude popisek u střední úrovně časové osy zarovnán doleva, na střed nebo doprava. Ve výchozím nastavení je popisek zarovnán doleva.

Použít fiskální rok:    Určuje, zda má být v projektu zobrazen místo kalendářního roku fiskální rok. Pokud například fiskální rok 2009 projektu začíná 1. října 2008, bude v zobrazeních a výtiscích projektu s datem zobrazeno místo data Říjen 2008 datum Říjen 2009.

Oddělovací značky:    Zobrazí mezí popisky svislé oddělovací čáry. Chcete-li svislé čáry skrýt, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Formátování části nejvyšší úrovně

Jednotky:    Určuje časovou jednotku pro nejvyšší úroveň časové osy. Výchozí časovou jednotkou pro nejvyšší úroveň jsou měsíce.

Počet:    Určuje interval mezi popisky jednotek u nejvyšší úrovně časové osy. Pokud jsou jednotkou například týdny a zadáte hodnotu 2, bude osa rozdělena na dvoutýdenní úseky. Pro nejvyšší úroveň časové osy je výchozí hodnotou hodnota 1.

Popisek:    Určuje formát data pro nejvyšší úroveň časové osy, například 12. 12. 2008 nebo 12. prosince 2008. U nejvyšší úrovně časové osy je výchozí popisek ve formátu leden 2008.

Zarovnání:    Určuje, zda bude popisek u nejvyšší úrovně časové osy zarovnán doleva, na střed nebo doprava. Ve výchozím nastavení je popisek zarovnán doleva.

Použít fiskální rok:    Určuje, zda má být v projektu zobrazen místo kalendářního roku fiskální rok. Pokud například fiskální rok 2009 projektu začíná 1. října 2008, bude v zobrazeních a výtiscích projektu s datem zobrazeno místo data Říjen 2008 datum Říjen 2009.

Oddělovací značky:    Zobrazí mezí popisky svislé oddělovací čáry. Chcete-li svislé čáry skrýt, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Části Možnosti osy

Zobrazit:    Určuje počet úrovní časové osy, které chcete zobrazit. Nejnižší úroveň je zobrazena vždy. Ve výchozím nastavení je vybrána položka Dvě úrovně (střední a nejnižší) a je zobrazena střední úroveň. Pokud vyberete položku Tři úrovně (nejvyšší, střední a nejnižší), je zobrazena nejvyšší úroveň.

Velikost:    Zmenšuje nebo zvětšuje časovou osu tak, aby byl na stejném prostoru zobrazen delší či kratší časový úsek. Můžete zadat celé číslo v rozsahu 25 až 1 000.

Oddělovač osy:    Zobrazí vodorovné čáry oddělující úrovně časové osy. Chcete-li vodorovné čáry skrýt, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto.

Skupinový rámeček Náhled

Zobrazuje vzhled časové osy při použití vybraných možností.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×