Dialogové okno Číslovat obrazce (karta Obecné)

Operace

Ručně klepnutím

Dává možnost přidat k obrazcům na stránce čísla klepnutím na obrazce nástrojem Ukazatel. Klepnutím na tlačítko OK se otevře dialogové okno Ruční číslování, které zůstává otevřeno, zatímco můžete klepnout na obrazce, abyste je očíslovali, nebo přetáhnout nové obrazce ze vzorníku na stránku výkresu.

Číslovat automaticky

Automaticky očísluje obrazce na stránce zleva doprava a pak shora dolů, což je výchozí hodnota. Chcete-li změnit posloupnost automatického číslování, klepněte na kartu Upřesnit.

Přečíslovat a zachovat posloupnost

Přečísluje obrazce na stránce a ponechá stávající posloupnost číslování. Podle výchozího nastavení přečíslování povoluje duplikáty v posloupnosti. Chcete-li změnit výchozí nastavení, klepněte na kartu Upřesnit.

Použít na

Všechny obrazce

Očísluje všechny obrazce na stránce výkresu.

Vybrané obrazce

Očísluje pouze ty obrazce na stránce výkresu, které jste vybrali předtím, než jste otevřeli toto dialogové okno.

Pokračovat v číslování obrazců při umístění na stránku

Pokračuje v číslování obrazců při přetahování na stránku výkresu. Po uložení výkresu můžete vypnout tuto možnost tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na stránku výkresu a zrušíte zaškrtnutí políčka Číslovat obrazce při umístění.

Přiřazené číslo

Začíná

Určuje celé číslo, kterým chcete začít číslování obrazců na stránce.

Interval

Určuje interval mezi dvěma čísly obrazců. Můžete použít zápornou hodnotu, pokud chcete, aby čísla obrazců klesala.

Předcházející text

Klepněte na text nebo číslo, které má předcházet před každým číslem obrazce. Například klepnutím na položku A. očíslujete obrazce čísly A.1, A.2, A.3 atd.

Náhled

Zobrazí výsledky vašeho výběru z možností Začíná, Interval a Předcházející text.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×