Dialogová okna vlastností sloupce, sloupce zobrazení a pole (karta Definice)

Tyto možnosti slouží k zadání atributů sloupce v tabulce.

Kromě vlastností vytváření názvů můžete také určit, zda budou pro vybraný sloupec povoleny hodnoty Null.

Fyzický název

Zadejte název sloupce tak, jak je zobrazen v příslušné tabulce.

Konceptuální název

Zadejte název, který je pro sloupec používán v konceptuálním zobrazení modelu.

Při psaní synchronizovat názvy

Toto políčko zaškrtněte v případě, že má být název v poli Fyzický název nebo Konceptuální název aktualizován tak, aby byl stejný s názvem zadávaným do druhého z těchto polí.

Výchozí hodnota

Zadejte hodnotu literálu nebo vypočítanou hodnotu (pomocí výrazu nebo volání funkce).

Představuje hodnotu literálu

Klepnutím označíte, že výchozí hodnotou je hodnota literálu.

Představuje výraz nebo volání funkce

Klepnutím označíte, že výchozí hodnotou je vypočítaná hodnota.

Povolit hodnoty NULL

Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete v tomto sloupci povolit hodnoty Null.

Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, způsobí řádky, které v tomto sloupci nemají zadánu žádnou hodnotu, selhání ověření.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×