Dialogová okna vlastností sloupce, sloupce zobrazení a pole (karta Datový typ)

Tyto možnosti slouží k určení způsobu, jakým aplikace Microsoft Office Visio mapuje přenosné datové typy na typy specifické pro platformu používané cílovým systémem DBMS.

Můžete zobrazit přenosné nebo fyzické datové typy a můžete přiřadit datové typy ke sloupcům.

Zobrazit přenosný datový typ

Změní možnosti na kartě Datový typ tak, aby byl zobrazen přenosný datový typ.

Tyto datové typy jsou automaticky mapovány na odpovídající datové typy v cílovém systému DBMS.

Definováno uživatelem

Klepněte na datový typ definovaný uživatelem. Chcete-li definovat nový datový typ, klepněte v nabídce Databáze na příkaz Uživatelem definované typy.

U objektově-relačních modelů můžete klepnout také na složený typ. Chcete-li definovat složený typ, přetáhněte na stránku výkresu obrazec Typ ze vzorníku Objektově-relační.

Kategorie

Klepněte na kategorii přenosného datového typu, která je v aplikaci Visio k dispozici.

Definice datového typu, kterou zde vytvoříte, je automaticky mapována na nejbližší nativní datový typ systému DBMS.

Typ

Pro vybranou kategorii klepněte na příslušný přenosný datový typ.

Při výběru některých položek v rozevíracím seznamu Typ je nutné zadat příslušné hodnoty také do polí Velikost, Délka, Přesnost nebo Měřítko.

Velikost

Pro vybranou kategorii a typ klepněte na velikost.

Délka

Zadejte počet znaků.

Měřítko

Zadejte počet číslic vpravo od desetinné čárky.

Zobrazit fyzický datový typ

Změní možnosti na kartě Datový typ tak, aby byl zobrazen nativní datový typ založený na výchozím ovladači databáze.

Datový typ

Zobrazuje fyzický datový typ (nativní vzhledem k základnímu systému DBMS), na který bude mapován vybraný přenosný datový typ. Tuto možnost lze v lokálním nastavení přepsat.

Výchozí ovladač

Zobrazuje výchozí ovladač. Chcete-li změnit výchozí ovladač, přejděte v nabídce Databáze na příkaz Možnosti a klepněte na příkaz Ovladače.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×