Dialog Název obrazce

Tento dialog identifikuje vybraný obrazec a obsahuje několik textových polí, do kterých můžete zadat informace o obrazci.

ID

Určuje identifikační číslo přiřazené k vybranému obrazci.

Předloha

Pokud je obrazec instance nějaké předlohy, zobrazuje se název této předlohy.

Typ

Identifikuje typ obrazce nebo jiného objektu.

Název

Identifikuje obrazec jeho výchozího názvu aplikace Visio nebo názvu, který mu přiřadíte. Jako název můžete zadat až 31 znaků.

Poznámka: Jako první znak názvu obrazce nemůžete použít levou složenou závorku ( { ).

Nápověda

Zpřístupní příkaz Nápověda v místní nabídce obrazce (vyvolané kliknutím pravým tlačítkem), a to přidružením vybraného obrazce k číselnému identifikátoru nápovědy. Použijte následující syntaxi:

FILENAME!#Number

  • Filename je soubor nápovědy Windows (s příponou .chm).

  • Number je číselný identifikátor odkazovaný v sekci MAP souboru s projektem nápovědy.

Poznámka: Výchozí složka pro soubory nápovědy obrazců a vzorníků je Help. Tuto výchozí složku můžete změnit kliknutím na tlačítko Cesty k souborům na kartě Upřesnit v dialogu Možnosti (v nabídce Nástroje). Tato složka zůstane výchozí, dokud ji znovu nezměníte.

Jazyk

Zobrazuje dostupná jazyková nastavení vybraného obrazce.

Autorská práva

Zobrazuje informace o autorských právech pro vybraný obrazec.

Data 1, Data 2 a Data 3

Umožňuje zadat informace o obrazci.

Poznámka: Pokud v obrazci vytvoříte textové pole, objeví se v oblasti Kategorie možnost Informace o objektu. Informace, které zadáte do dialogu Speciální, se zobrazují v polích Informace o objektu (Data 1, Data 2, Data 3, ID, Předloha, Název a Typ).

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×