Diagramy spolupráce UML

Zobrazit příklad

Diagram spolupráce znázorňuje spolupráci, což je soubor rolí objektů souvisejících v určitém kontextu, a interakci, tedy soubor zpráv vyměněných mezi objekty za účelem provedení operace nebo dosažení výsledku. Jedná se o diagram interakce, který znázorňuje způsob vzájemné spolupráce skupiny objektů v rámci jedné systémové události definované jedním Případ použití.

Na rozdíl od Případ použitíSekvenční diagram znázorňuje diagram spolupráce vztahy mezi rolemi objektu a nevyjadřuje čas jako samostatnou dimenzi. Proto je posloupnost zpráv v diagramu spolupráce označena jejich číslováním.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×