Deset hlavních výhod serveru Microsoft Office Project Server 2007

Office Project Server 2007 umožňuje organizacím efektivněji řídit a koordinovat práci od jednorázových projektů až po složité programy s úplným projektovým cyklem.

Přečtěte si o deseti způsobech, jakými server Office Project Server 2007 společně s klienty Microsoft Office Project Professional 2007 a Microsoft Office Project Web Access důmyslně pomáhají s řízením práce v organizaci:

Důvod č. 1

Zdokonalení analytických nástrojů

Office Project Server 2007 pomáhá při sledování výkonu, zobrazení trendů, řízení rizik a identifikaci nedostatků v investicích. Pomocí služby Reporting Data Services můžete sdílet informace prostřednictvím běžných nástrojů pro vykazování, jako je Microsoft Office SharePoint Server 2007. Předdefinované datové krychle jsou rozšiřitelné a poskytují propojení dat za účelem sestavování výsledkových karet a panelů, které usnadňují kvalifikovaná rozhodnutí o stávajících projektech, kompromisech a nových příležitostech.

Důvod č. 2

Snadná spolupráce a koordinace

Vzhledem k rostoucí geografické a kulturní rozvrstvenosti organizací nabývá zajištění spolupráce a společných cílů jednotlivých týmů na důležitosti. Aplikace Project Web Access poskytuje webový přístup k včasným a důležitým projektovým informacím uloženým na serveru Office Project Server 2007, takže týmy mohou sdílet znalosti, plynule spolupracovat na dokončení úkolů a dodávek a rychle přizpůsobovat činnosti podle změn a aktualizací projektu.

Důvod č. 3

Efektivní řízení zdrojů

Organizace se často potýkají s efektivním nasazením zdrojů, což vede k vyšším nákladům a zdržení projektů. Office Project Server 2007 usnadňuje přesné vyhodnocení požadavků na efektivní nasazení zdrojů a vytvoření plánů pro celou organizaci do budoucna tak, aby příslušní odborníci pracovali na nejdůležitějších projektech kvůli zajištění optimální dodávky. Dostupnost, využití a postup prací lze sledovat v pracovních výkazech.

Důvod č. 4

Řízení celého cyklu projektu

Projekty navrhujete a zahajujete v aplikaci Project Web Access. Tyto návrhy povýšíte na provozní projekty a řídíte je až po dokončení a údržbu. Můžete získat vyčerpávající pohled na práci organizace ve všech fázích cyklu, což usnadňuje vaše rozhodování.

Důvod č. 5

Řízení jednoduchých i složitých projektů

Pro jednorázové projekty můžete využít službu Microsoft Windows SharePoint Services nebo aplikaci Project Web Access. Jakmile jsou tyto projekty schváleny nebo se rozrostou do strategicky významnějších rozměrů, můžete je „povýšit“ na centralizovaný server Office Project Server 2007 za účelem sledování rozpočtu a zdrojů, které by jinak mohly zůstat nepovšimnuty. U velmi rozsáhlých „programů“ můžete snadno koordinovaně řídit více dílčích projektů a jejich závislosti.

Důvod č. 6

Neustálé zdokonalování

Organizace se stále více snaží standardizovat používané procesy a zvýšit efektivitu provozu a řízení složitých projektů. Office Project Server 2007 umožňuje implementovat opakované procesy jako šablony, upravit je podle používaných procesů a tyto vylepšené procesy zaznamenat do vlastního Průvodce projektem. Můžete použít automatizovaný pracovní postup a snížit tak náklady, zrychlit dobu zpracování a zvýšit kvalitu.

Důvod č. 7

Strategický nábor zaměstnanců

Bez správného pochopení dlouhodobého vývoje pracovní vytíženosti a kapacity mohou společnosti procházet neefektivními obdobími náboru a propouštění zaměstnanců, což má za následek zvýšené režijní náklady, ztrátu znalostí a nízkou angažovanost zaměstnanců. Office Project Server 2007 pomáhá vytvořit plány zdrojů, které umožňují sladit strategický nábor zaměstnanců a využití externích zdrojů s dlouhodobými obchodními cíli.

Důvod č. 8

Maximální využití investic do technologií

Office Project Server 2007 je svázán se servery Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server a službou Windows SharePoint Services, takže můžete s těmito technologiemi společnosti Microsoft naplno využít svoje organizační schopnosti. Server Office Project Server 2007 také zahrnuje předdefinovanou integraci se systémem Microsoft Office, aplikacemi ERP, s platformou společnosti Microsoft pro spolupráci a se serverem Microsoft Office Project Portfolio Server 2007. Dobře definované rozhraní API serveru Office Project Server, model události a další nástroje přispívají ke vzniku této pružné a rozšiřitelné platformy pro řízení vaší práce.

Důvod č. 9

Skutečná návratnost investic

Office Project Server 2007 a jeho klientské aplikace umožňují zajistit skutečnou a trvalou návratnost investic zvýšením produktivity zaměstnanců, zrychlením doby zpracování, snížením nákladů a kvalitnější organizací práce. V oblasti správy portfolia informačních technologií umožňuje software snížit náklady o 2–5 procent, zvýšit produktivitu o 20–25 procent a přesunout 10–15 procent rozpočtu na důležitější projekty. V oblasti vývoje a uvedení nových produktů na trh mohou nejlepší společnosti zkrátit dobu před uvedením produktu na trh o více něž 30 procent, a to díky tomu, že při činnostech během vývoje a výzkumu a před uvolněním produktu do prodeje použili přesně definované procesy a technologie.

Důvod č. 10

Získání úplného řešení Office EPM

Můžete vytvořit úplné řešení EPM a získat další funkce správy portfolia pomocí obousměrné brány serveru Project. To vám umožní používat server Office Project Portfolio Server 2007 jako doplněk serveru Office Project Server 2007, čímž se rozšíří hodnota řešení z operačního řízení až ke strategickému rozhodování o spojení investic s obchodními cíli.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×