Deset hlavních výhod serveru Microsoft Office PerformancePoint Server 2007

Microsoft Performance Management umožňuje společnostem sledovat, analyzovat a plánovat jejich činnosti, stejně tak jako určovat role, zodpovědnosti a poskytovat komplexní přehled v rámci celé organizace.

Office PerformancePoint Server 2007 server umožňuje následující:

  • Vedení firmy umožňuje řídit zodpovědnosti a soulad napříč organizací.

  • Informačním pracovníkům umožňuje sledovat, analyzovat a plánovat aktivity řízení výkonnosti pomocí integrovaného řešení pro spolupráci.

  • Správcům IT umožňuje dosahovat lepšího zavádění produktu a dodržování předpisů díky propojení Business Intelligence a podnikového systému řízení výkonnosti.

Díky Office PerformancePoint Serveru 2007 dokážou všichni uživatelé lépe chápat rozdíly mezi plánovanými a skutečnými hodnotami, rychle analyzovat hlavní příčiny problémů a v případě potřeby snadno přepracovat plány.

Důvod č. 1

Kompletní a integrovaná aplikace pro řízení výkonnosti

Office PerformancePoint Server 2007 je jedna centrální integrovaná aplikace pro řízení výkonnosti, která poskytuje komplexní funkce, včetně sledování, analýzy a plánování. Office PerformancePoint Server 2007 je navržený tak, aby firmám umožňoval dosahovat vyššího provozního výkonu a lepších finančních výsledků ve všech aspektech firmy napříč všemi odděleními a všemi úrovněmi organizace. Díky Office PerformancePoint Serveru 2007 mohou uživatelé v jediné aplikaci sledovat průběh, analyzovat příčinu odchylek i plánování činnosti firmy.

Důvod č. 2

Řízení výkonnosti pro všechny uživatele firmy

Office PerformancePoint Server 2007 je navržený tak, aby byl dostupný pro všechny uživatele firmy, a to tak, že nabízí uživatelské prostředí ve stylu známého a snadno ovladatelného systému Microsoft Office, jehož součástí jsou například aplikace Microsoft Office Excel, Office Outlook a Office SharePoint. Kromě škálovatelnosti a vysokého výkonu platformy Microsoft SQL Server Business Intelligence získají organizace možnost poskytovat ty správné informace co nejširšímu počtu zaměstnanců, aby mohli přijímat lepší, rychlejší a relevantnější rozhodnutí.

Důvod č. 3

Monitorování, analýza a plánování napříč všemi činnostmi v rámci firmy

Office PerformancePoint Server 2007 umožňuje všem zaměstnancům – vedoucím pracovníkům, manažerům i zaměstnancům v přední linii – dosahovat takových úrovní výkonu, které budou v souladu s celkovou podnikovou strategií. Všichni zaměstnanci mohou pomocí metrik, klíčových ukazatelů výkonu (KPI), sestav doručovaných do všech klientů přes intuitivní přehledy výkonnostních metrik a řídicí panely a známé, snadno použitelné prostředí Microsoft Office provádět správu činností firmy a mít tak přehled o tom, jestli jsou jejich výkony v souladu jak s jejich osobními cíli, tak i s cíli jednotlivých oddělení.

Důvod č. 4

Upřesnění analytických a vizualizačních možností

Analýza je základní součástí cyklu řízení výkonnosti a organizace je lépe vedena, pokud její uživatelé mají možnost provádět analýzy, které jim pomůžou dosahovat výkonů, které se budou co nejvíce blížit cílům společnosti. Díky součásti Office PerformancePoint Serveru 2007 pro analýzy získávají zákazníci výhodu v podobě jediného datového modelu sdíleného všemi aktivitami sledování, analýzy a plánování. Tato součást poskytuje informačním pracovníkům vodítka, aby mohli provádět monitorování v kontextu a provádět analýzy a dokázali se rychleji vyznat ve složitých informacích. Všichni uživatelé mohou snadno rozpoznat trendy a příležitosti a mohou lépe plánovat činnosti ve firmě.

Důvod č. 5

Integrované podnikové plánování v souladu s podnikovými cíli

Office PerformancePoint Server 2007 má robustní funkce plánování, rozpočtování a prognózování. Centrálně řízená správa umožňuje rozpočtovým analytikům vytvářet modely, které obsahují obchodní pravidla, předpoklady, výpočty a další obchodní faktory, které tvoří platformu pro plány a rozpočty na všech úrovních organizace. Součástí těchto modelů jsou formuláře rozpočtu na bázi Microsoft Office Excelu, do kterých si můžou vedoucí zadávat data. Tyto modely zajišťují konzistentní aplikování obchodních pravidel a předpokladů, které jsou celkově v souladu s podnikovými cíli.

Důvod č. 6

Kratší cykly a širší možnosti přispívání

Office PerformancePoint Server 2007 poskytuje výkonné funkce pracovních postupů a spolupráce, které optimalizují časy cyklů plánování, rozpočtování a prognózování. Office PerformancePoint Server 2007 umožňuje firemním uživatelům nakonfigurovat si pravidla, která spravují procesy, jako je například přiřazování úkolů, správa vytváření rozpočtů, sledování stavu odeslání a schvalování. Office PerformancePoint Server 2007 zjednodušuje konsolidaci většího počtu předložených rozpočtů do jednoho podnikového kumulativního rozpočtu, což zkracuje čas cyklu pro řízení výkonnosti. Díky jeho těsné integraci s Microsoft Office také Office PerformancePoint Server 2007 pomáhá organizacím zintenzivnit přispívání z hlediska plánů, rozpočtů a předpovědí.

Důvod č. 7

Rozsah od jednoduchého modelu až po model na úrovni podniku

Office PerformancePoint Server 2007 využívá přístup na bázi modelů, který pomáhá uživatelům vytvářet podnikové modely pro přehledy výkonnostních metrik, analýzy a plány. Tyto modely nabízí maximální flexibilitu a umožňují přizpůsobit se jedinečným požadavkům z hlediska řízení výkonnosti na úrovni oddělení. Struktury hierarchických modelů mohou pojmout jedinečné obchodních modely jednotlivých oddělení, které se synchronizují s těmi nad nimi a pod nimi v rámci struktury organizace, napříč odděleními a na podnikové úrovni, aby výsledkem byl konzistentní pohled na výkon v rámci organizace.

Důvod č. 8

Přehled napříč podnikem

Office PerformancePoint Server 2007 nabízí kompletní přehled o výsledcích firmy napříč funkčními oblastmi podniku (finance, provoz, prodej, lidské zdroje atp.). Office PerformancePoint Server 2007 využívá platformu Microsoft SQL Server 2005 Business Intelligence k integraci informací z různorodých podnikových systémů a funkčních oblastí firmy, aby se pro všechny uživatele zajistil strategičtější pohled na firmu s výhledem do budoucnosti. Funkce Office PerformancePoint Serveru 2007 pro mapování modelů pomáhá zákazníkům namapovat nejrůznější firemní modely v rámci stejné společnosti, aby bylo možné organizace provozovat ještě flexibilněji.

Důvod č. 9

Vylepšení partnerského vztahu mezi IT a firmou

Součást Obchodní modelování Office PerformancePoint Serveru 2007 je jedinečná součást pro návrh a modelování, která rozšiřuje možnosti partnerství mezi IT a obchodními analytiky. Zatímco IT poskytuje infrastrukturu a zabezpečení pro klíčové obchodní aplikace, součást Obchodní modelování Office PerformancePoint Serveru 2007 umožňuje obchodním analytikům pomocí analytických informací a báze znalostí, které mají ve firmě k dispozici, spravovat role, pracovní postupy, obchodní pravidla a informace. Office PerformancePoint Server 2007 taky nabízí uživatelsky přívětivý design a průvodce, které mohou lidé ve firmě použít k nastavení vlastních firemních definicí, ke spouštění dotazů a k vytvoření individuálních přehledů výkonnostních metrik bez nutnosti podpory IT.

Důvod č. 10

Postaveno na platformě Microsoft SQL Server 2005 Business Intelligence

Office PerformancePoint Server 2007 těží ze spolehlivosti, vysokého výkonu a škálovatelnosti podnikové třídy platformy SQL Server 2005 Business Intelligence. SQL Server 2005 poskytuje komplexní funkce pro integraci a transformaci dat (Integration Services), analytické dotazy, výpočty a dolování dat (Analysis Services) a generování sestav (Reporting Services). Díky těmto možnostem mohou uživatelé na všech úrovních organizace transformovat různorodá data organizace do sdílených informací, které vám pomohou se rozhodnout a podniknout akce, které povedou k lepším výsledkům firmy.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×