Deklarace WITH OWNERACCESS OPTION

Ve víceuživatelském prostředí s Pracovní skupina podporující zabezpečení lze pomocí této deklarace použité s dotazem přidělit uživateli, který dotaz spustí, stejná Oprávnění, jaká má vlastník dotazu.

Syntaxe

příkaz_sql
WITH OWNERACCESS OPTION

Poznámky

Deklarace WITH OWNERACCESS OPTION je nepovinná.

V následujícím příkladu je uživateli umožněno zobrazit informace o platech (a to i v případě, že uživatel jinak nemá oprávnění k zobrazení tabulky Výplatní listina), za předpokladu, že vlastník dotazu toto oprávnění má:

SELECT Příjmení, Jméno, ZákladníPlat
FROM Zaměstnanci
ORDER BY Příjmení
WITH OWNERACCESS OPTION;

Pokud uživatel jinak nemůže vytvářet tabulku nebo přidávat do tabulky, můžete mu pomocí deklarace WITH OWNERACCESS OPTION umožnit spustit Vytvářecí dotaz nebo Přidávací dotaz.

Pokud chcete dodržet nastavení zabezpečení pracovní skupiny a oprávnění uživatelů, deklaraci WITH OWNERACCESS OPTION nepoužívejte.

K použití této možnosti je třeba přístup k souboru System.mdw přidruženému k databázi. Její použití je užitečné pouze ve víceuživatelských implementacích s povoleným zabezpečením.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×