Deklarace PARAMETERS

Deklaruje název a datový typ jednotlivých parametrů v Parametrický dotaz.

Syntaxe

PARAMETERS název datový_typ [, název datový_typ [, ...]]

Deklarace PARAMETERS má následující části:

Část

Popis

název

Název parametru. Název je přiřazen vlastnosti Name objektu Parameter a je použit k identifikaci daného parametru v kolekci Parameters. Argument název lze použít jako řetězec zobrazený v dialogovém okně při spuštění dotazu. Text obsahující mezery nebo interpunkční znaménka uveďte v hranatých závorkách ([ ]). Například [Nižší cena] a [Sestavu začít měsícem:] jsou platnými argumenty parametru název.

datový_typ

Jeden z primárních datových typů Microsoft Access SQL nebo jejich synonyma.


Poznámky

V případě dotazů, které spouštíte pravidelně, můžete pomocí deklarace PARAMETERS vytvořit parametrický dotaz, jehož prostřednictvím lze automatizovat proces změny Kritéria dotazu. V případě parametrického dotazu je třeba zadat parametry při každém spuštění dotazu.

Deklarace PARAMETERS je nepovinná. Je-li však použita, musí předcházet ostatním příkazům, včetně příkazu SELECT.

Pokud deklarace obsahuje více parametrů, je třeba tyto parametry oddělit čárkou. V následujícím příkladu jsou použity dva parametry:

PARAMETERS [Nízká cena] Měna, [Počáteční datum] Datum a čas;

Argument název je možné použít v klauzulích WHERE a HAVING, argument datový_typ však nikoli. V následujícím příkladu je očekáváno zadání dvou parametrů a poté jsou použita kritéria na záznamy v tabulce Objednávky:

PARAMETERS [Nízká cena] Měna, [Počáteční datum] Datum a čas;

SELECT KódObjednávky, MnožstvíObjednávky FROM Objednávky WHERE MnožstvíObjednávky > [Nízká cena] AND DatumObjednávky >= [Počáteční datum];Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×