Definování vztahu v diagramu modelu databáze

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Definování relací pomocí primárních a cizích klíčů, takže můžete vytvořit kolekce dat z víc než jedné tabulky.

V tomto článku

Vytvořit vztah v diagramu modelu databáze

Odebrání vztahu z modelu databáze

Definování vztahu typu 1:1 a 1:N

Zobrazení vztahů a jejich vlastností v diagramu

Nelze nalézt funkce modelování databáze?

Vaše verze aplikace Microsoft Office Visio s největší pravděpodobností hledané funkce neobsahuje. Chcete-li zjistit verzi aplikace Visio, se kterou pracujete, klepněte v nabídce Nápověda na příkaz O aplikaci Microsoft Office Visio. Název verze je uveden v horním řádku textu v dialogovém okně.

Aplikace Microsoft Office Visio Standard neobsahuje šablonu diagramu modelu databáze.

Aplikace Microsoft Office Visio Professional podporuje funkce zpětné analýzy u šablon Diagramu modelu databáze (tzn. použití existující databáze k vytvoření modelu v aplikaci Visio), nepodporuje ale dopřednou analýzu (tzn. použití modelu databáze aplikace Visio pro generování kódu SQL).

Poznámka : Celou sadu funkcí modelování databáze, včetně funkcí zpětné a dopředné analýzy, naleznete v aplikaci Visio for Enterprise Architects. Aplikace Visio for Enterprise Architects je součástí předplatného MSDN Premium, které je k dispozici v rámci aplikací Visual Studio Professional a Visual Studio Team System založených na rolích.

Vytvoření vztahu v diagramu modelu databáze

 1. Ujistěte se, že jsou obě tabulky v diagramu zobrazeny. Pokud jste model vytvořili zpětnou analýzou z existující databáze, může být nutné přetáhnout jednu nebo obě tabulky na stránku výkresu z okna Tabulky a zobrazení.

 2. Poklepejte na tabulku, kterou chcete použít ve vztahu pro stranu primárního klíče.

 3. V okně Vlastnosti databáze ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na možnost Sloupce.

 4. V mřížce klepněte na sloupec, který chcete použít pro jednoznačnou identifikaci každého řádku v tabulce, a zaškrtnutím políčka PK jej nastavte jako primární klíč.

 5. Ze vzorníku Objektově-relační nebo Vztah entity přetáhněte obrazec Vztah na prázdné místo na stránce.

 6. Spojte horní konec tabulky s nadřazenou tabulkou.

 7. Druhý konec spojte s podřízenou tabulkou.

  Pokud druhá tabulka dosud neobsahuje sloupec se stejným názvem, jako je název primárního klíče, přidá jej modelář do druhé tabulky jako cizí klíč.

Poznámka : Pokud se nezobrazí čáry označující vztahy, přejděte v nabídce Databáze na příkaz Možnosti a poté klepněte na příkaz Dokument. Na kartě Vztahy zaškrtněte ve skupinovém rámečku Zobrazit políčko Vztahy.

Začátek stránky

Odebrání vztahu z modelu databáze

 1. V modelu klepněte na vztah a stiskněte klávesu DELETE.

 2. V dialogovém okně Odstranit objekt proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li odebrat vztah z výkresu i podkladového modelu, klepněte na tlačítko Ano.

  • Chcete-li odebrat pouze čáru z výkresu, klepněte na tlačítko Ne.

   Poznámka : Klepnete-li na tlačítko Ne a později budete chtít přidat čáru zpět do výkresu, vyberte jednu z tabulek ve vztahu a v nabídce Databáze klepněte na příkaz Zobrazit související tabulky.

Tip : Můžete zvolit, zda chcete odstraněné vztahy z podkladového modelu vždy vypustit, nebo vždy ponechat. V nabídce Databáze přejděte na položku Možnosti, klepněte na příkaz Modelování a přejděte na kartu Logický diagram.

Začátek stránky

Definování vztahu typu 1:1 a 1:N

Mohutnost vztahu označuje, jaký počet řádků nadřazené tabulky a podřízené tabulky mohou být ve vzájemném vztahu. Například jedno oddělení může mít mnoho zaměstnanců, ale zaměstnanec patří pouze do jednoho oddělení. Mohutnost se obvykle vyjadřuje výrazy 1:1, 1:N a N:N.

 1. Poklepejte na vztah.

 2. V okně Vlastnosti databáze ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na možnost Různé.

 3. Ve skupinovém rámečku Mohutnost zvolte mohutnost, která nejlépe popisuje vztah. U vztahů 1:N je nejlepší volbou buď Žádná a více, nebo Jedna a více. U vztahů 1:1 je nejlepší volbou buď Žádná nebo jedna, nebo Přesně jedna.

Začátek stránky

Zobrazení vztahů a jejich vlastností v diagramu

Informace o vztazích můžete v diagramu zobrazit nebo skrýt.

 1. V nabídce Databáze přejděte na položku Možnosti a poté klepněte na příkaz Dokument.

 2. Na kartě Vztahy zaškrtněte políčka u informací, které chcete v diagramu zobrazit.

  Zobrazit nebo skrýt lze

  • vztahy,

  • mohutnost,

  • zápis rozvětvení,

  • slovesnou frázi,

  • referenční akci.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×