Definování a vyřešení problému pomocí Řešitele

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Řešitel je doplněk pro Microsoft Excel, který můžete používat pro Citlivostní analýza. Pomocí Řešitele můžete najít optimální (maximální nebo minimální) hodnotu pro Vzorec v jedné buňce (tzv. buňka cíle) s ohledem na omezující podmínky (limity) určené hodnotami jiných buněk vzorce v listu. Řešitel pracuje se skupinou buněk označovaných jako rozhodovací proměnné nebo proměnné buňky, které se podílejí na výpočtu vzorců v buňce cíle a buňkách s omezujícími podmínkami. Řešitel upravuje hodnoty v buňkách rozhodovacích proměnných tak, aby byly splněné limity buněk s omezujícími podmínkami a aby došel k výsledku, který má být v cílové buňce.

Umístění jednoduše, můžete použít Řešitele maximální a minimální hodnotu z jedné buňky interpolací změnou jiných buněk. Například můžete změnit velikost navrženého rozpočtu na reklamu a jejich vliv na plánované Hrubá tržba.

Poznámka:    Verzích Řešitele před verzí Excel 2007 se buňka cíle označovala jako "cílová buňka," a buňky s rozhodovacími proměnnými jako "měněné buňky" nebo "měnitelné buňky". Mnoho vylepšili jsme Řešitel doplněk pro aplikaci Excel 2010, budou při používání aplikace Excel 2007 prostředí mírně odlišnou.

V následujícím příkladu ovlivňují výdaje na reklamu v jednotlivých čtvrtletích počet prodaných výrobků a nepřímo tak určují výši příjmů z prodeje, související výdaje a zisk. Řešitel dokáže měnit výši čtvrtletních rozpočtů na reklamu (buňky rozhodovacích proměnných B5:C5) až do hodnoty celkového rozpočtu, který je omezen částkou 40 000 Kč (buňka F5), tak, aby celkový zisk (buňka cíle F7) dosáhl maximální hodnoty. Hodnoty proměnných buněk se používají při výpočtu zisku v jednotlivých čtvrtletích, takže souvisejí se vzorcem v buňce cíle F7, =SUMA (Zisk čtv1:Zisk čtv2).

Před výpočtem Řešitele

1. Proměnné buňky

2. Buňka s omezující podmínkou

3. Buňka cíle

Po dokončení výpočtu získáte následující nové hodnoty.

Po výpočtu Řešitele

Začátek stránky

 1. Na kartě Data ve skupině Analýza na tlačítko Řešitel.
  Skupina Buňky na kartě Domů

  Poznámka : Pokud příkaz Řešitel nebo skupina Analýza není k dispozici, budete muset Řešitele Doplněk aktivovat. Viz: jak doplněk Řešitel aktivovat

  Obrázek dialogového okna aplikace Excel 2010 + Řešitele
 2. Do pole Nastavit cíl zadejte Odkaz na buňku nebo Název buňky cíle. Buňka cíle musí obsahovat vzorec.

 3. Udělejte jednu z následujících věcí:

  • Chcete-li, aby buňka cíle obsahovala nejvyšší možnou hodnotu, klikněte na přepínač Maximum.

  • Chcete-li, aby buňka cíle obsahovala nejnižší možnou hodnotu, klikněte na přepínač Minimum.

  • Chcete-li, aby buňka cíle obsahovala určitou hodnotu, klikněte na přepínač Hodnota a zadejte hodnotu do příslušného pole.

  • V dialogovém okně Měněné buňky proměnné zadejte název nebo odkaz pro každou oblast proměnných buněk rozhodnutí. Odkazy na nesouvisejících oddělte čárkami. Proměnné buňky musí být propojeny přímo nebo nepřímo buňka cíle. Můžete zadat až 200 proměnných buněk.

 4. Do pole Omezující podmínky zadejte omezení, která chcete uplatnit, následujícím způsobem:

  1. V dialogovém okně Parametry Řešitele klikněte na tlačítko Přidat.

  2. Do pole Odkaz na buňku zadejte odkaz na buňku nebo název oblasti buněk, ve které chcete omezit hodnotu.

  3. Klikněte na vztah ( <=, =, >=, celé, binární, nebo odlišné ), který má být mezi odkazovanou buňkou a omezující podmínkou. Pokud kliknete na položku celé, zobrazí se v poli Omezující podmínka hodnota celé_číslo. Pokud kliknete na položku binární, zobrazí se v poli Omezující podmínka hodnota binární_číslo. Pokud kliknete na položku odlišné, zobrazí se v poli Omezující podmínka hodnota vše_odlišné.

  4. Pokud v poli Omezující podmínka zvolíte položku <=, =, nebo >=, zadejte číslo, odkaz na buňku nebo název buňky, případně vzorec.

  5. Proveďte jeden z následujících kroků:

   • Chcete-li zadanou omezující podmínku potvrdit a přidat další, klikněte na tlačítko Přidat do seznamu.

   • Pokud chcete omezující podmínku potvrdit a vrátit se k dialogovému oknu Parametry Řešitele, klikněte na OK.
    Poznámka:    Vztahy celé, binární a odlišné můžete použít jenom u omezujících podmínek, které se vztahují k buňkám rozhodovacích proměnných.

    Existující omezení můžete změnit nebo odstranit následujícím způsobem:

  6. V dialogovém okně Parametry Řešitele klikněte na omezující podmínku, kterou chcete změnit nebo odstranit.

  7. Klikněte na tlačítko Změnit a proveďte požadované změny nebo klikněte na tlačítko Odstranit.

 5. Klikněte na tlačítko Řešit a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li, aby získané hodnoty zůstaly na listu zobrazeny, klikněte v dialogovém okně Výsledky řešení na přepínač Uchovat řešení Řešitele.

  • Chcete-li před kliknutím na tlačítko Řešit obnovit původní hodnoty, klikněte na tlačítko Obnovit původní hodnoty.

  • Proces řešení můžete přerušit tak, že stisknete Esc. Excel list přepočítá. K tomu použije naposledy zjištěné hodnoty buněk rozhodovacích proměnných.

  • Chcete-li vytvořit sestavu založenou na výsledku získaném pomocí Řešitele, můžete kliknout na typ sestavy v poli Sestavy a poté na tlačítko OK. Sestava se vytvoří na novém listu sešitu. Jestliže Řešitel nenalezne řešení, budou dostupné pouze určité sestavy, případně nebudou dostupné žádné sestavy.

  • Chcete-li hodnoty buněk rozhodovacích proměnných uložit jako scénář a později je opět zobrazit, klikněte na možnost Uložit scénář v dialogovém okně Výsledky řešitele a v poli Název scénáře zadejte název pro ukládaný scénář.

Začátek stránky

 1. Po definování problému klikněte na položku Možnosti v dialogovém okně Parametry Řešitele.

 2. Pokud chcete zobrazit hodnoty všech pokusných řešení, zaškrtněte v dialogovém okně Možnosti políčko Zobrazovat výsledky iterací a potom klikněte na tlačítko OK.

 3. V dialogovém okně Parametry Řešitele klikněte na tlačítko Řešit.

 4. V dialogovém okně Zobrazit pokusné řešení proveďte jeden z následujících kroků:

  • Kliknete-li na tlačítko Zastavit, bude proces řešení přerušen a zobrazí se dialogové okno Výsledky řešení.

  • Chcete-li v procesu řešení pokračovat a zobrazit další pokusné řešení, klikněte na tlačítko Pokračovat.

 1. V dialogovém okně Parametry Řešitele klikněte na tlačítko Možnosti.

 2. Zvolte nebo zadejte hodnoty možností na kartách Všechny metody, GRG Nonlinear a Evolutionary v dialogovém okně.

 1. V dialogovém okně Parametry Řešitele klikněte na Načíst nebo uložit.

 2. Zadejte oblast buněk pro oblast modelu a klikněte na tlačítko Uložit nebo Načíst.

  Při ukládání modelu zadejte odkaz na první buňku svislé oblasti prázdných buněk, do které chcete model problému umístit. Při načítání modelu zadejte odkaz na celou oblast buněk obsahující model problému.

  Tip:    Uložením sešitu můžete uložit poslední výběr v dialogovém okně Parametry Řešitele. Jednotlivé listy v sešitě můžou mít pro Řešitele vlastní výběry a všechny z nich se uloží. Na jednom listě můžete definovat několik problémů, pokud je uložíte jednotlivě tlačítkem Načíst nebo uložit.

V dialogovém okně Parametry Řešitele můžete vybrat libovolný z těchto tří algoritmů nebo metod řešení:

 • GRG Nonlinear (Generalized Reduced Gradient):    Tato metoda slouží k řešení hladce nelineárních problémů.

 • LP Simplex:    Tato metoda slouží k řešení lineárních problémů.

 • Evolutionary:    Tato metoda slouží k řešení jiných než hladkých problémů.

Podrobnější nápovědu pro Řešitele kontaktu:

Frontline Systems, Inc.
P.O. pole 4288
sklon vesnice, NV 89450-4288
(775) 831-0300
webu: http://www.solver.com
e-mailu: info@solver.com
Řešitele nápovědě na www.solver.com.

Části programového kódu Řešitele podléhají autorským právům společnosti Frontline Systems, Inc z let 1990 až 2009. Části jsou chráněny autorským právem společnosti Optimal Methods, Inc z roku 1989.

Začátek stránky

Máte konkrétní otázku k funkci?

Příspěvek dotaz ve fóru komunity aplikace Excel

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Použití Řešitele pro velké rozpočtování

Použití Řešitele pro finanční plánování

Použití Řešitele určit optimální produktu mix

Provést citlivostní analýzu pomocí nástroje pro Řešitele

Úvod do citlivostní analýzy

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Použít kontrolu chyb k zjišťování chyb ve vzorcích

Klávesové zkratky v Excelu 2016 pro Windows

Klávesové zkratky v Excelu 2016 pro Mac

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce aplikace Excel (podle kategorie)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×